Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

– Dette er det første lånet fra Eksportkreditt Norge som går til finansiering av oppdrettsutstyr til Island, sier en fornøyd Kaare Haahjem, som er bransjeansvarlig for fiskeri og fiskeoppdrett i Eksportkreditt Norge.

Lånet han viser til er Eksportkreditt Norges første låneramme for finansiering av oppdrettsutstyr som blir eksportert fra Norge til Island. Kjøper er det islandske oppdrettsselskapet Laxar Fiskeldi.

Laxar Fiskeldi, som er eid 53,5 prosent av Måsøval Fiskeoppdrett AS fra Frøya i Sør-Trøndelag, er godt i gang med å utvikle lakseoppdrettsanlegg i de østlige fjordene på Island. Selskapets plan er å bygge opp en produksjonskapasitet på minst 25 000 tonn. Den første fasen består av etablering av et oppdrettsanlegg med produksjonskapasitet på 6 000 tonn i fjorden Reydarfjördur.

Det produseres stadig mer oppdrettslaks på Island. Foto: Aqualine

Låneramme til gunst for norske eksportører

For å realisere oppdrettsanlegget i Reydarfjördur var det nødvendig for Laxar Fiskeldi å kjøpe inn en betydelig mengde utstyr. Da falt valget i stor grad på leveranser fra norske leverandørbedrifter.

Via sin bankforbindelse søkte selskapet Eksportkreditt Norge og GIEK om en låneramme på inntil NOK 80,75 millioner kroner, som skulle gå til kjøp av utstyr og tjenester til både smoltanlegg på land og oppdrett i fjorden Reydarfjördur. Følgende norske leverandører har levert utstyr og tjenester til Laxar Fiskeldi:

  • Aqualine – Komplett oppdrettsanlegg inkludert flytekrager, oppdrettsnøter, fortøyningstjenester og fôrslanger
  • Steinsvik – Fôringsmodul og fôringslinje
  • AkvaGroup – Fôrflåte, kamerasystem, lys og fôringsanlegg
  • Vard Group – servicefartøy og fôrflåte
  • Sterner AS – renseteknologi for landbasert smoltanlegg
  • Stadpipe (underleverandør) – Rørteknisk utstyr
  • Egersund Net – Nøter til oppdrettsmerder
  • KB Dykk AS – Dykkertjenester i forbindelse med montering av merder

Norske produsenter av oppdrettsutstyr, tjenester og teknologi er i verdenstoppen

Kaare Haahjem, Eksportkreditt Norge – En viktig suksessfaktorer i denne transaksjonen, som involverte mange parter, er norske kvalitetseksportører. Norske produsenter av oppdrettsutstyr, tjenester og teknologi er i verdenstoppen og har sammen med lakseoppdrettere utviklet norsk akvakultur i opp imot 50 år. I tillegg hjalp det å ha en bank som kjenner kunden godt, sier Kaare Haahjem.

Banken han viser til er DNB. Eksportkreditt Norge finansierer sammen med DNB og GIEK som garantister for henholdsvis 30 % og 70 % av lånerammen.

Sammen med flere norske leverandører, leverer Aqualine leverer et komplett oppdrettsanlegg til Island. Foto: Aqualine

Laxar Fiskeldi

Oppdrettsanlegget i Reydarfjördur er Laxar Fiskeldis første. Det er også første gang selskapet benytter seg av eksportfinansering.

– Vi så på norske leverandører spesifikt, men vurderte også leverandører fra flere andre land. Til slutt valgte vi norske leverandører ettersom de har bred erfaring fra akvakulturnæringen og samtidig kunne tilby oss gunstig finansiering, sier Helgi Sigurdsson, administrerende direktør i Laxar Fiskeldi.

Siden oppdrettsindustrien er relativt ny på Island, og lokale banker derfor ikke har dyptgående kunnskap om sektoren, kan det være krevende for nye bransjeaktører å sikre seg finansering, opplyser Sigurdsson.

– Det var de norske leverandørene og vår norske hovedeier som opplyste oss om eksportfinansiering fra Eksportkreditt Norge. Låneprosessen var tidkrevende, delvis fordi vi er første selskap på Island som har benyttet seg av tilbudet og delvis fordi det var svært mange leverandører involvert, men vi vil helt sikkert vurdere eksportfinansiering igjen i fremtiden, avslutter Sigurdsson.