Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

Kongsberg Norcontrol har inngått en avtale med Gibraltar Port Authority om leveranse av et Vessel Traffic Management System til Gibraltar Havn. Systemet vil være til stor nytte for havnen, som er den største bunkringshavnen i Middelhavet.

– Regjeringen er stolt over å kunngjøre denne viktige avtalen som styrker vår forpliktelse knyttet til sikkerhet rundt navigering og miljøvern. Prosjektet representerer en viktig investering i havneinfrastrukturen. Kongsberg Norcontrol vil levere havnemyndigheten et av de mest moderne VTS-systemene i verden for å overvåke skipstrafikken i det travle vannet rundt Gibraltar, sier Minister Paul Balban.

Leveransen er finansiert ved hjelp av eksportfinansiering fra Eksportkreditt Norge på GBP 1,8 millioner med løpetid på inntil 5 år. Med bakgrunn i at Gibraltar Port Authority er en offentlig instans underlagt britisk styre, gir GIEK 100 % lånegaranti.

Om Kongsberg Norcontrol AS:

  • Datterselskap av Kongsberg Defence & Aerospace AS
  • Har utviklet, designet og installert maritime overvåkningsløsninger i mer enn 50 år
  • Kongsberg Norcontrol’s maritime overvåkningsløsninger finnes over hele verden – fra Vardø i nord, til Syd-Afrikas kyst i sør, fra Los Angeles havn i vest, til Singapore havn i øst.
  • Verdens mest trafikkerte sjøområder, som Doverstredet, overvåkes også med systemer fra Kongsberg Norcontrol.

Fokus på IKT:

Eksportkreditt Norge styrker sin satsing på selskaper innen IKT. Vi har flere spennende caser å vise til: