Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

Tjenesten kan benyttes til alle døgnets tider og prosessen er rask å gjennomføre.

– Tidligere mottok vi søknadene på e-post når en eksportør eller kjøper skulle søke om finansiering. Den digitale løsningen forenkler og standardiserer denne prosessen, og gjør at kunden raskere får en tilbakemelding fra oss, forteller Olav Einar Rygg, utlånsdirektør i Eksportkreditt Norge.

Et godt salgsargument

Eksportkreditt Norge gir lån til kjøpere av den norske varer eller tjenester. Et finansieringstilbud fra Eksportkreditt Norge kan være et godt salgsargument når du ønsker å lande en salgsprosess mot en potensiell kunde. Både leverandør/eksportør og kjøper kan sende inn søknaden, og det er gratis å søke og motta et eventuelt finansieringstilbud.

Olav Einar Rygg, utlånsdirektør i Eksportkreditt Norge

Alt du trenger å gjøre, er å gå til Eksportkreditt Norges hjemmeside og trykke på «søknad». Deretter spesifiserer du hva slags finansiering du ønsker – enten eksportfinansiering eller finansiering av skip for bruk i Norge. Deretter klikker du deg gjennom søknaden og fyller ut informasjon om bl.a. leverandør, kjøper, samfunnsansvar og ulike erklæringer. Siste steg er å signere og sende inn kontrakten – elektronisk, så klart.

Felles søknad

– Det fine med løsningen er at man søker om både finansiering fra Eksportkreditt Norge og garantier fra GIEK i én og samme søknad for kontrakter under 100 millioner kroner. Det sier seg selv at dette er en effektiv løsning. Vi vet at kundene våre ofte er avhengige av å få raskt svar, og denne løsningen bidrar til det, forklarer Rygg.