Dette innholdet er publisert før 1 juli 2021 av GIEK eller Eksportkreditt Norge.

Brønnbåten «Ronia Diamond» ble under dåpsseremonien i Bergen den 23. september betegnet som den «mest moderne brønnbåten verden har sett». «Ronia Diamond» er et langt mer avanserte fartøy enn hva man kan få inntrykk av om man kun ser båten fra utsiden.

Inge-Jonny Hide, Myklebust Verft

– Det har vært et komplekst byggeprosjekt. «Ronia Diamond» er et langt mer avanserte fartøy enn hva man kan få inntrykk av om man kun ser båten fra utsiden. For Myklebust Verft er «Ronia Diamond» og «Ronja Ocean» de to første brønnbåtene vi har som nybygg, og vi har hatt et spennende og lærerikt samarbeid med rederiet og underleverandørene, sier Inge-Jonny Hide.

Hide er plassjef på Myklebust Verft, som står bak byggingen av «Ronia Diamond», og søsterskipet «Ronia Ocean», som ble klart i april i år. Med avanserte utstyrsløsninger for behandling av fisk, stor kapasitet til vannbehandling ombord og rensing etter de strengeste krav, kan Ronia Diamond og brukes til en rekke ulike operasjoner.

Broen på «Ronia Diamond». Foto: Olav Thokle

Skryt til Eksportkreditt Norge

Stig Gjethammer, utlånsansvarlig for oppdrett og fiskeri i Eksportkreditt Norge, deltok på skipsdåpen, som fant sted under sykkel-VM i Bergen i september. Eksportkreditt Norge har stått for lånefinansieringen av prosjektet hvor GIEK har garantert for 80 prosent av lånet.

– Eksportkreditt Norge fikk skryt av låntaker for vår medvirkning, og at vi sammen med banksyndikatet er en viktig kapasitetstilbyder i en bransje i vekst. Sølvtrans har ytterligere to store brønnbåter i bestilling for levering i Q2 2019, og der vi er omsøkt langtidsfinansiering på begge, sier Gjethammer.

«Ronia Diamond» skal fra sommeren 2018 gå inn på et 5 års certeparti med Humboldt i Chile, et selskap eid av japanske Mitsubishi. Før den tid er båten sikret en rekke oppdrag av kortere varighet i Norge. Det er en flott anledning for Sølvtrans å vise frem en topp moderne brønnbåt til oppdrettere langs kysten, og samtidig få anledning å plukke bort eventuelle «barnesykdommer» fartøyet måtte ha i oppstartfasen før denne seiler til Chile.

Fakta M/V «Ronia Diamond»

  • Design: Rolls-Royce NVC 387
  • Lengde: 80 meter
  • Bredde: 18 meter
  • Total lastekapasitet: 3.500 kbm, kan frakte 550 tonn laks
  • Samlet kontraktsum: cirka 330 millioner kroner