Søknad for banker

Før du begynner

Dette søknadsskjemaet er for deg som ønsker å søke støtte som bank, og som vil gi et bedre finansieringstilbud.

Er du usikker på hvilket av våre produkter som kan være relevant, anbefaler vi deg å ta kontakt med en av våre kunderådgivere for veiledning, før du sender inn en søknad.

Vær oppmerksom på at det må søkes om finansiering til kjøper før kontraktsinngåelse

  • Søk om støtte som bank
  • Reduser egen risiko
  • Les mer om krav som stilles
Søknad for banker

Opplysninger om søker

Opplysninger om kunden

Beskriv kort kundens virksomhet, hva som skal finansieres og hva som er eksportelementet i saken/prosjektet

For teknisk support kontakt: +47 400 80 400