Søknad for banker

Før du begynner

Dette søknadsskjemaet er for deg som ønsker å søke støtte som bank, og som vil gi et bedre finansieringstilbud.

Er du usikker på hvilket av våre produkter som kan være relevant, anbefaler vi deg å ta kontakt med en av våre kunderådgivere for veiledning, før du sender inn en søknad.

Vær oppmerksom på at det må søkes om finansiering til kjøper før kontraktsinngåelse. Dersom søknaden gjelder langsiktig kjøperfinansiering av skip som bygges i Norge og som skal gå i internasjonal fart eller utaskjærs, så må du krysse av for dette i søknadsskjemaet.

Søknad for banker

Opplysninger om banken

Opplysninger om kunden

Beskriv kort kundens virksomhet, hva du ønsker å finansiere og norsk innhold i leveransen/prosjektet. Beskriv også andre vesentlige momenter som banker, kunder, andre norske leverandører osv. Vedlegg og dokumentasjon vil etterspørres senere i prosessen.
Les mer om våre løsninger her
Gjelder søknaden langsiktig finansiering av skip som bygges i Norge?