Søknad for banker

Før du begynner

Dette søknadsskjemaet er for deg som ønsker å søke støtte som bank, og som vil gi et bedre finansieringstilbud.

Er du usikker på hvilket av våre produkter som kan være relevant, anbefaler vi deg å ta kontakt med en av våre kunderådgivere for veiledning, før du sender inn en søknad.

Vær oppmerksom på at det må søkes om finansiering til kjøper før kontraktsinngåelse

  • Søk om støtte som bank
  • Reduser egen risiko
  • Øk bankens utlånskapasitet
Søknad for banker

Opplysninger om søker

Les mer om våre løsninger her

Opplysninger om kunden

Beskriv kort kundens virksomhet, hva du ønsker å finansiere og norsk innhold i leveransen/prosjektet. Beskriv også andre vesentlige momenter som banker, kunder, andre norske leverandører osv. Vedlegg og dokumentasjon vil etterspørres senere i prosessen.

For teknisk support, vennligst kontakt: +47 400 80 400