Søknad for eksportører

Før du begynner

Dette søknadsskjemaet er for deg som ønsker å søke om lån eller garantier som eksportør, for å gi en utenlandsk kjøper, prosjekt eller verft et finansieringstilbud eller leverandørkreditt. Det kan også søkes om garanti for å redusere egen risiko før levering. Gjelder det lån for investering i Norge, bankgarantier til kjøper, eller er du usikker på hvilket av våre produkter som kan være relevant for din bedrift eller din utenlandske kjøper, anbefaler vi deg å ta kontakt med en av våre kunderådgivere for veiledning, før du sender inn en søknad.

Vær oppmerksom på at det må søkes om finansiering til kjøper før kontraktsinngåelse.  

 

  • Søk om lån eller garantier som eksportør
  • Reduser egen risiko
  • Les mer om krav som stilles
Søknad for eksportører

Opplysninger om eksportør

Beskriv kort hva du ønsker å finansiere, og litt om hvordan prosjektet er tiltenkt eksport. Beskriv også andre vesentlige momenter som banker, kunder, osv.

Informasjon om kjøper

Vi kontakter kun din kontraktspart om du har gitt ditt samtykke til dette.

Informasjon om kontrakt

Min kjøper ønsker følgende finansieringsmuligheter
Jeg som eksportør ønsker følgende risikoavlastning

For teknisk support kontakt: +47 400 80 400