Søknad for eksportører

Før du begynner

Dette søknadsskjemaet er for deg som ønsker å søke om lån eller garantier som eksportør, for å gi en utenlandsk kjøper, prosjekt eller verft et finansieringstilbud eller leverandørkreditt. Det kan også søkes om garanti for å redusere egen risiko før levering. Gjelder det lån for investering i Norge, bankgarantier til kjøper, eller er du usikker på hvilket av våre produkter som kan være relevant for din bedrift eller din utenlandske kjøper, anbefaler vi deg å ta kontakt med en av våre kunderådgivere for veiledning, før du sender inn en søknad.

Søknad for eksportører

Opplysninger om eksportør/leverandør

Beskriv kort hva du ønsker å finansiere, og forventet leveringstidspunkt/ferdigstillelse. For skip oppgi type fartøy og estimert bruttotonnasje. Vedlegg og dokumentasjon vil etterspørres senere i prosessen.
Gjelder søknaden langsiktig finansiering av skip som bygges i Norge?

Informasjon om kjøper

Vi kontakter kun din kontraktspart dersom du har samtykket til dette

Informasjon om kontrakt

Min kjøper er interessert i følgende finansieringsmuligheter:
Jeg som eksportør er interessert i følgende risikoavlastning:
Teksten som skal legges inn er: Les mer om leverandørkredittgaranti og Førleveringsgaranti
Les mer om hvilke krav og forventninger vi har til eksportører med hensyn til antikorrupsjon
Read more about the requirements and expectations we have for exporters with regard to anti-corruption.