Pages

Application forms

Fill out and submit your application online.

Application forms

Start your application process

Application for
banks

Application for
exporters

Application for
buyers

Application for
counter guarantee

Application for
letter of credit guarantee

How can we help?

Prosessen steg for steg

Se oversikt over prosessen fra man sender inn søknad til det ev. gis lån eller garanti, og om oppfølging av lånet eller garantien