Page

Søknad om finansiering

Her finner du søknadskjemaene som gir din bedrift alle muligheter til å vokse. Bruk norsk finansiering som et verktøy til å dra i land viktige kontrakter. Vi tilbyr ulike løsninger tilpasset din bedrifts behov. Merk at banken din må sende inn søknad for noen av produktene.

Søknadsskjemaer

Start søknadsprosessen

Søknad for
banker

Søknad for
eksportører

Søknad for
kjøpere

Søknad for
kontragaranti

Søknad for
rembursgaranti

Hva kan vi hjelpe med?

Prosessen steg for steg

Se oversikt over prosessen fra man sender inn søknad til det ev. gis lån eller garanti, og om oppfølging av lånet eller garantien