Page

Styre og ledelse

Eksfin ledes av et styre og en administrerende direktør oppnevnt av Nærings- og Fiskeridepartementet. Ansattrepresentant og observatør til styret velges av de ansatte i Eksfin. Styret tar beslutning i garantisøknader og krav om erstatning, samt fastsetter vilkår. Styret har ansvar for å gjennomføre aktiviteter i tråd med Stortingets vedtatte rammer og påse at Eksfins måloppnåelse er god. Videre skal styret utvikle strategiske og operasjonelle mål for Eksfin.

Styret påser også at Eksfin har etablert god internkontroll og gode styringssystemer. Til styrets oppgaver ligger det også å ivareta budsjett, regnskap og økonomi for øvrig. Styret skal også ivareta rapportering til overordnede myndigheter.

Styret

Eksfins styre består fra 1. juli 2021 av:

Styreleder

Morten Støver

Nordland

Styremedlem

Ingelise Arntsen

Vestland

Styremedlem

Siri Hatlen

Viken

Styremedlem

Karin Bing Orgland

Oslo

Styremedlem

John G. Bernander

Agder

Styremedlem

Lars Erik Grødal

Møre og Romsdal

Styremedlem

Leiv Kallestad

Rogaland

Styremedlem

Preben Aakermann

Ansattvalgt

Styremedlem

Hans Melandsø

Ansattvalgt

Les pressemeldingen fra regjeringen: Styret i Eksfin på plass

Administrerende direktør

Tone Lunde Bakker leder Eksfin fra 1. august 2021

Les pressemeldingen fra regjeringen: Tone Lunde Bakker skal lede Eksportfinansiering Norge