Maritim

Norsk maritim næring er blant Norges største eksportnæringer. Eksfin har en bred vifte av produkter og finansieringsløsninger som kan hjelpe norske verft, maritime leverandører og rederier med å lykkes i internasjonale markeder

Lån og garantier

Hvem kan vi hjelpe

Vi kan tilby både norske og utenlandske bedrifter og banker finansieringsløsninger. Vi kan hjelpe bedrifter i hele den maritime verdikjeden, på ulike stadier og med ulike behov. Både norske og utenlandske rederier, norske verft og maritime leverandører samt banker kan søke om finansiering fra Eksfin.

 1. Verft

  Det finnes mange skipsverft langs hele Norgeskysten som bygger mange ulike typer skip fra hurtigbåter og ferger til offshore konstruksjonsskip og cruisefartøy. Skipsverft har normalt behov for byggelån når de inngår kontrakt med reder om å bygge et fartøy. Eksfin kan hjelpe verftene med byggelånsgaranti.

 2. Leverandører til maritim sektor

  Norge har et stort antall maritime leverandører som designer, utvikler, produserer og monterer utstyr og spesialiserte tjenester til alle typer skip ute i verden. Maritime norske leverandører er i global konkurranse om å vinne kontrakter. Eksfin kan hjelpe norske maritime leverandører direkte og indirekte med å dekke ulike behov.

 3. Rederier

  Eksfin kan tilby langsiktig finansiering til rederier som kjøper skip bygget i Norge, norsk utstyr på utenlandskbygde skip eller investeringer i miljøbesparende utstyr og systemer, samt også ombygging av eksisterende skip.

  Eksfin kan i tillegg finansiere anskaffelse av skip, inkludert utstyr og tjenester, når fartøyene helt eller delvis bygges ved verft i Norge og skal brukes i Norge. Skipsgarantien sikrer kjøpers tilbakebetaling av lån, og avdekker dermed långiverens kredittrisiko. Les mer om skipsfinansiering.

Kontakt oss

Spesialister innenfor maritim sektor

Laila Johnsen
Laila Johnsen

Maritime Sector

+47 920 48 936
Jan Inge Roald
Jan Inge Roald

Senior Vice President / Head of Team

+47 45423979
Stig Gjethammer
Stig Gjethammer

Maritime Sector

+47 975 43 444
Tellef K. Tellefsen
Tellef K. Tellefsen

Maritime Sector

+47 920 64 968
Fanny Fabricius Bye
Fanny Fabricius Bye

Project and Loan Administration

+47 995 85 072

Våre produkter

Aktuelle finansieringsløsninger og produkter

Eksfin har en rekke finansieringsløsninger tilpasset aktører gjennom hele den maritime verdikjeden.

Byggelånsgaranti

Planlegger du en ny båt for bruk i Norge?

Ønsker du å også bygge  båten ved et norsk verft?