Bærekraft

Eksfin skal fremme verdiskapende norsk eksport på en ansvarlig og bærekraftig måte. For Eksfin handler dette om miljømessig bærekraft og sosial ansvarlighet. For å følge opp vårt ansvar tar vi utgangspunkt i nasjonale lover og internasjonalt anerkjente prinsipper og retningslinjer.

Aerial panorama of a wind turbine on the ocean

Miljø og sosiale forhold

Aktsomhetsvurderinger i søknadsprosessen

Er du en potensiell norsk eksportbedrift som lurer på hvordan Eksfin vurderer miljø- og sosiale forhold i transaksjonene som finansieres, og hva som forventes av deg som eksportør?

Antikorrupsjon, hvitevasking og sanksjoner

Forebygging av korrupsjon, hvitvasking og sanksjonsbrudd

Er du en potensiell norsk eksportbedrift som lurer på hvordan Eksfin vurderer risiko for korrupsjon, hvitvasking og sanksjonsbrudd i transaksjoner, og hva som forventes av deg som eksportør?

Kontakt oss

Vårt team innen bærekraft

Guro Hagen Kristiansen
Guro Hagen Kristiansen

Senior Sustainability Expert

+47 47 6676 24
Fanny Fabricius Bye
Fanny Fabricius Bye

Project and Loan Administration

+47 995 85 072
Sigrid Brynestad
Sigrid Brynestad

Senior Sustainability Expert

+47 91736007

Kontakt oss

Vårt team innen antikorrupsjon, hvitevasking og sanksjoner

Linda Margrethe Aasen
Linda Margrethe Aasen

Head of Legal and Sustainability

+47 99024236

Kontakt oss

Vi hjelper deg med å realisere dine prosjekter

Hensyn til miljø og sosiale forhold er et grunnleggende krav når vi hjelper eksportører ut i verden. Har du spørsmål om hva som forventes av deg som eksportør, ta kontakt med oss så hjelper vi deg.