Ledergruppen

Ledelsen har ansvaret for den daglige driften i Eksfin

Administrerende direktør

Tone Lunde Bakker

E-post: tlb@eksfin.no
Telefon: +47 913 78 465

Bakgrunn

Tone Lunde Bakker er administrerende direktør i Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Eksfin er den norske stats eksportfinansieringsinstitusjon (ECA) med risikorammer på 185 milliarder kroner og eksponering primært innen energi, sjømat, shipping og ferdigvarer. Eksfin forvalter også midlertidige garantiordninger på vegne av den norske stat og er rådgiver for Nærings- og fiskeridepartementet i saker som gjelder handel og eksportfinansiering.

Lunde Bakker har lang fartstid i store nordiske banker hvor hun har hatt flere lederstillinger, sist som administrerende direktør i Swedbank Norway. Før dette jobbet hun 18 år i Danske Bank Norway, inkludert tre år som Country Manager.

Med sin kompetanse og erfaring fra nordisk bank og industri er Lunde Bakker spesielt engasjert i bærekraftig finansiering og grønn energiomstilling,  og er opptatt av mulighetene dette gir for norske og nordiske selskaper. Lunde Bakker deltar jevnlig med offentlige taler og kommentarer.

Lunde Bakker er utdannet siviløkonom fra Arizona State University, og er i tillegg autorisert finansanalytiker (AFA) fra Norges Handelshøyskole. Hun har hatt flere styre- og valgkomitéroller, blant annet i Eksportfinans AS og i Equinor, og er i dag styremedlem i Ratos AB og leder av kontrollutvalget i Rådet i DNV.

Olav Einar Rygg

Avdelingsdirektør
Storkunde

E-post: oer@eksfin.no
Telefon: +47 995 88 074

Ivar Rekve Eksfin

Ivar Rekve

Avdelingsdirektør
SMB

E-post: ire@eksfin.no
Telefon: +47 969 17 616

Elizabeth Lee Marinelli

Avdelingsdirektør
Risikostyring og analyse

E-post: elm@eksfin.no
Telefon: +47 908 58 676

Ståle Torgersbråten

Avdelingsdirektør
Juridisk

E-post: sto@eksfin.no
Telefon: +47 996 31 308

Elin Carinder

Avdelingsdirektør
Økonomi og IT

E-post: elc@eksfin.no
Telefon: +47 481 65 570

Tobias Hvinden

Avdelingsdirektør
Virksomhetsstyring

E-post: toh@eksfin.no
Telefon: +47 489 99 431

Anne May Brauther

Avdelingsdirektør
HR

E-post: amb@eksfin.no
Telefon: +47 926 53 944

Allon Groth

Avdelingsdirektør
Kommunikasjon og markedsføring

E-post: agr@eksfin.no
Telefon: +47 432 51 124