Ledergruppen

Ledelsen har ansvaret for den daglige driften i Eksfin

Administrerende direktør

Tone Lunde Bakker

E-post: tlb@eksfin.no
Telefon: +47 913 75 465

Bakgrunn

Tone Lunde Bakker er administrerende direktør i Eksportfinansiering Norge (Eksfin) fra 1. august 2021. Eksfin er den norske stats eksportfinansieringsinstitusjon (ECA) med NOK 100 milliarder i sin garantiportefølje og NOK 50 milliarder i låneporteføljen innen energi, sjømat, shipping og andre industrier. Eksfin rådgir også Nærings- og fiskeridepartementet i eksportfinansiering og handelssaker.

Tone Lunde Bakker har tidligere hatt flere lederstillinger i store nordiske banker, sist som administrerende direktør i Swedbank Norway. Før dette arbeidet hun 18 år i Danske Bank Norway, de siste tre åene som Country Manager.

Med sin ekspertise innen nordisk bank- og industriverden, er Tone Lunde Bakker spesielt interessert og engasjert i grønn finansiering og mulighetene dette gir for norske og nordiske selskaper. Hun deltar jevnlig med offentlige taler og kommentarer.

Tone Lunde Bakker har en dobbel bachelor-grad i Finance and International Business fra Arizona State University og er Authorized Financial Analyst (AFA) utdannet fra Norges Handelshøyskole.

Tone Lunde Bakker har hatt flere styreroller, bl.a. i Eksportfinans AS og i Krogsveen AS. I dag leder hun valgkomiteen og bedriftsforsamlingen i Equinor og er nestleder i Norsk-Svensk Handelskammers styre.

Olav Einar Rygg

Avdelingsdirektør
Storkunde

E-post: oer@eksfin.no
Telefon: +47 995 88 074

Ivar Rekve

Avdelingsdirektør
SMB

E-post: ire@eksfin.no
Telefon: +47 969 17 616

Elizabeth Lee Marinelli

Avdelingsdirektør
Risikostyring og analyse

E-post: elm@eksfin.no
Telefon: +47 908 58 676

Ståle Torgersbråten

Avdelingsdirektør
Juridisk

E-post: sto@eksfin.no
Telefon: +47 996 31 308

Elin Carinder

Avdelingsdirektør
Økonomi og IT

E-post: elc@eksfin.no
Telefon: +47 481 65 570

Tobias Hvinden

Avdelingsdirektør
Virksomhetsstyring

E-post: toh@eksfin.no
Telefon: +47 489 99 431

Anne May Brauther

Avdelingsdirektør
HR

E-post: amb@eksfin.no
Telefon: +47 926 53 944

Allon Groth

Avdelingsdirektør
Kommunikasjon og markedsføring

E-post: agr@eksfin.no
Telefon: +47 432 51 124