Personvernerklæring

Denne personvernerklæringen beskriver hvordan Eksportfinansiering Norge (Eksfin) behandler personopplysninger om besøkende til våre nettsider eksfin.no.

Eksfin er behandlingsansvarlig og behandler personopplysningene i henhold til gjeldende personopplysningslovgivning. Med personopplysninger menes opplysninger eller vurderinger som kan knyttes til en enkeltperson. Nettsiden www.eksfin.no og dets innhold og organisering eies fullt og helt av Eksfin, og selskapet forbeholder seg alle rettigheter til dette materiale.

Når du går inn og bruker denne nettsiden, forplikter du deg til å godta betingelsene fastsatt i disse vilkårene.

Feil og mangler på Eksfins nettside

Materialet på nettsiden kan kun benyttes til informasjonsformål. Informasjonen på eksfin.no er ikke ment å være fullstendig og vil ikke være oppdatert og nøyaktig til enhver tid. Feil kan forekomme. Materialet på eksfin.no må ikke legges til grunn for investeringsbeslutninger eller anses som en invitasjon til å inngå kontrakt. Eksfin påtar seg intet ansvar for eventuelle feil, unøyaktigheter eller utelatelser på nettsidene. Eksfin kan ikke holdes ansvarlig for direkte eller indirekte tap, følgetap eller andre tap eller ødeleggelser av en hvilken som helst karakter som måtte følge av tilgang til eller bruk av eksfin.no eller dets innhold. Dersom det avdekkes feil eller unøyaktigheter på nettsidene ønsker vi tilbakemelding om dette på post@eksfin.no

Søknader

For å forbedre Eksfins søknadsportal lagrer vi følgende informasjon om hver enkelt søknad. Tidspunkt for levering, søknadstype og søknadsdata. I tillegg lagres tekniske data om nettleser, enhet, skjermstørrelse, om cookies er tillatt eller ikke og om brukeren benytter en touchskjerm. Alle data slettes innen 14 dager i henhold til GDPR reglementet.

Nyhetsbrev

På nettsiden er det mulig å melde seg på Eksfins nyhetsbrev. Nyhetsbrevet inneholder nyheter fra oss, aktuelle saker det arbeides med og invitasjoner til arrangementer som Eksfin arrangerer eller er med-arrangør for. Nyhetsbrevet sendes ut circa en gang pr måned. Ved påmelding til nyhetsbrevet samtykker du i at Eksfin lagrer personopplysninger i systemet eMarketeer. Det er mulig å melde seg av nyhetsbrevet når som helst.

Arrangementer og invitasjoner

Eksfin arrangerer flere arrangementer årlig, både alene og som med-arrangør. Dersom du melder deg på et arrangement via Eksfin, kan du vil du i en periode på opptil 3 år kunne bli invitert til andre arrangementer som Eksfin Norge AS arrangerer i tre år. Eksfin tar vare på lagrer dine personopplysninger for dette formålet. Behandlingsgrunnlaget for lagring av personopplysningene er en interesseavveining i tråd med GDPR-lovgivningen.

Sosiale medier

Eksfin har firmaprofiler på henholdsvis Facebook, LinkedIn og Twitter. Dette er for å være lett tilgjengelig og for å kunne informere om Eksfins virksomhet, tilbud og tjenester.

Ved å «like» Eksfins profil på Facebook og LinkedIn legger man igjen opplysninger som kjønn, alder og geografisk lokasjon. På Twitter legger brukeren også igjen navn ved å klikke «like». Behandlingsgrunnlaget er således samtykke. Eksfin har felles databehandleransvar med Facebook for Sideinnsikt og LinkedIn for Page Insights. Spørsmål rundt disse tjenestene bes rettes til Facebook og LinkedIn.

Annonseverktøy

Eksfin bruker Google Ads som annonseverktøy til å annonsere på i hovedsak Google. Markedsførings-cookies fra Google Ads brukes til å spore besøkende på nettsteder. Hensikten er å vise annonser som er relevante og engasjerende for den enkelte bruker og dermed mer verdifull for utgivere og tredjeparts annonsører. Du kan selv melde deg ut av Googles cookies i Googles annonse-innstillinger.

Cookies

Eksfin bruker cookies på sin nettside for markedsføring og statistikk.

Cookies kan skrus av på nettsiden i en pop-up ved første gangs bruk av nettsiden. Her får du en liste over hvilke cookies vi bruker og hva de brukes til. I tillegg kan du gjøre endringer på din nettleser.

Utlevering av personopplysninger

Informasjon om besøkende til eksfin.no deles av Eksfin med våre underleverandører for utvikling, drift og optimalisering av våre nettsider. Mellom Eksfin og underleverandører slik beskrevet over vil det foreligge en databehandleravtaler.

Rett til innsyn og til å kreve retting av mangelfulle personopplysninger

Det kan bes om innsyn i hvilke personopplysninger som er lagret og behandles og sikkerhetstiltak rundt bruken hos Eksfin ved å kontakte personvernombud via personvern@eksfin.no.

Den registrerte kan i tillegg ber om at personopplysninger som er uriktige, ufullstendige eller som det ikke er adgang til å behandle, skal rettes.

Den registrerte har videre rett til å kreve uriktige og ufullstendige personopplysninger korrigert. Videre kan det kreves at behandlingen av personopplysningene begrenses.

Eksfin vil ikke behandle personopplysninger utover det som er nødvendig for å oppfylle formålet.

Sletting

Personopplysninger kan når som helst kreves slettet.

Personopplysninger skal slettes av Eksfin når det ikke lenger er saklig grunn til å oppbevare dem. Se informasjon ovenfor om bruk av cookies på eksfin.no samt tidsrommet fra registrering til sletting.

Klage

Den registrerte har rett til å klage til Datatilsynet hvis han eller hun mener det foregår en ulovlig behandling av vedkommende sine personopplysninger.

Kontakt

Du kan ta kontakt med oss via kontaktinformasjon under dersom du ønsker innsyn, retting eller har andre spørsmål.

Eksfin
PB 1763 Vika

N-0122 Oslo

Telefon: 22 87 62 00

E-post: personvern@eksfin.no