Bank og finans

Vi hjelper små og store, norske, nordiske og internasjonale banker. Med våre garantier øker bankens utlånskapasitet og behovet for kapitaldekning går ned. Det gjør det enklere å innvilge lån eller kreditter.

a female call centre worker takes a call.

Vi kan hjelpe bankene med

 1. Risiko 

  Vi kan ta risikoen på hele eller deler av et lån gitt i forbindelse med en eksportransaksjon eller i forbindelse med bygging av skip eller andre installasjoner til havs ved norske verft.

 2. Sikkerhet

  Vi garanterer for at banken får oppgjør. Vi stiller garanti i forbindelse med lån til kjøpere og en rekke andre garantistillelser i forbindelse med eksport.

 3. Utlånskapasitet 

  En statlig garanti fra Eksfin, som er ratet AAA/Aaa, kan redusere kapitaldekningsbehovet og øke utlånskapasiteten. Med økt utlånskapasitet får banken mulighet til å nå flere bedrifter.

 4. Bedre tilbud til kunden

  Redusert risikopåslag gjør det mulig for banken å gi et bedre finansieringstilbud slik at kunden kan realisere sine internasjonale ambisjoner.

 5. Landrisiko

  Vi gjør grundige vurderinger av etikk og bærekraft.

Et samarbeid mellom bank og Eksfin er også en fordel for bankens kunder som ønsker å eksportere eller kjøpe norsk. Vi har et stort og kompetent miljø av analytikere, advokater, rådgivere på finansiering og eksperter på samfunnsansvar.

Våre produkter

Aktuelle produkter og tjenester for bank og finans

Våre vilkår

 • Vi deltar på samme vilkår som bankene (sikkerhet og finansielle covenants med mer).
 • Vi kan delta i både sikrede og usikrede lånefasiliteter.
 • Vi følger OECD-regelverket, som definerer maksimal løpetid, minimumspremier og nedbetalingsprofil, avhengig av type prosjekt.
 • Vi kan delta med en stor andel i en fasilitet.
 • Vi garanterer for lån i ulike valutaer.

Hva koster det for låntaker?

Eksfin tar en premie ved utstedelse av garanti. Premien vil reflektere bankens pris i saker med bankmedvirkning. Samtidig må vi i våre langsiktige långivergarantier ta hensyn til OECDs minimumspremier. Når Eksfins risikopunkt befinner seg i OECDs såkalte landgruppe 1-7, er minimumspremiene administrativt fastsatt, mens de i høyinntektsland (dvs. OECD landgruppe 0) skal basere seg på konkrete markedsobservasjoner.

Når Eksfin i høyinntektsland deltar på samme kredittvilkår som banker i syndikater hvor det foreligger førsteprioritetspant og hvor bankenes risikoavdekning utgjør minst 25%, følger OECDs minimumspremie direkte av bankens marginer. Dersom bankens margin er basert på en kort marginbindingstid, følger det at Eksfin ved evt. reprising må følge bankens pris oppover. Samtidig er vi forhindret fra å reprise nedover i løpet av garantiens løpetid.

Minimumspremien i landgruppe 1-7, fastsettes ut fra nedbetalingstid og påvirkes bl.a. av:

 • Landrisiko: Her inngår politiske- sikkerhetsmessige, juridiske, og makroøkonomiske forhold som kan hindre eller vanskeliggjøre tilbakebetalingen av et lån.
 • Kjøpers kredittverdighet: Eksfin vurderer kundens kredittverdighet, dvs. den antatte sannsynligheten for at kunden misligholder sine forpliktelser. I premiekalkulatoren fremkommer kjøpers kredittverdighet på en standard ratingskala fra AAA til B-.

Eksfin tar også sine andeler av etableringsgebyr (upfront fee) og beredskapsprovisjon (commitment fee).

Få en indikasjon med vår premiekalkulator (långivergaranti og leverandørkredittgaranti over to år).

Kontakt oss

Ta kontakt med våre spesialister

Ivar Rekve
Ivar Rekve

Director Energy and Industry

+47 96917616
Pernille Østensjø
Pernille Østensjø

Senior Vice President / Head of Team Clean Technologies

+47 91609281
Cathrine Grund Høgebøl
Cathrine Grund Høgebøl

Senior Vice President

+47 97761332

Finansiering

Klar beskjed til utbyggerne: Velg norsk, vi finansierer!

Eksfins garantier er verdifulle for norske leverandører. Vi øker bankenes utlån til de internasjonale kjøperne når de velger norsk. Sammen med Eksfin blir de norske leverandørene konkurransedyktige både når det gjelder produkt og finansiering