Øvrig industri

Eksportfinansiering er et tilbud til alle næringer som eksporterer varer eller tjenester. Å kunne tilby utenlandske kjøpere langtidsfinansiering gir et viktig salgsfortrinn i de fleste bransjer som eksporterer kapitalvarer eller tjenester. I tillegg kan vi tilby en rekke garantiløsninger i forbindelse med eksportkontrakter, og for å gi norske eksportører og deres underleverandører bedre tilgang på lånefinansiering for å vokse internasjonalt. 

Two manual workers talking while cooperating during quality control inspection in steel factory.

Hvem kan vi hjelpe?

Eksfins finansieringsløsninger er tilgjengelige for eksportører, deres utenlandske kjøpere, bedrifter med eksportrelaterte inntekter, og norske banker. Utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer og tjenester kan få langtidsfinansiering for å velge norske leverandører, og norske eksportører kan få hjelp til å stille garantier overfor sine kjøpere, og enklere tilgang på produksjonslån. I tillegg kan vi samarbeide med norske banker for å gi norske eksportører, og underleverandører av norske eksportører, tilgang på lån for å kunne investere i nye anleggsmidler for å øke produksjon i Norge, samt finansiering for å etablere produksjon i utlandet.

Ta kontakt med en av våre rådgivere for å diskutere hvordan vi kan bistå din bedrift.

 1. Miljøteknologi

  Eksfin har ulike løsninger å tilby eksportører innen miljøteknologi og grønne løsninger, som f.eks. vannrensing, avfallshåndtering, elektriske ladeløsninger, og annen teknologi som bidrar til et mer bærekraftig samfunn. Det kan være snakk om lån til en etablert utenlandsk aktør, et nystartet prosjekt eller et norskeid datterselskap som tilbyr leasing av sin teknologi. Eksportfinansiering er også en viktig kilde til langtidsfinansiering av offentlige investeringer i infrastruktur, og vi kan gi lån til utenlandske stater. Våre garantiløsninger for å finansiere anleggsinvesteringer i Norge eller i et norsk datterselskap i utlandet, samt garantier for å redusere kjøpers risiko i transaksjonen, er også relevante for eksportører innen miljøteknologi. Eksempler på slike garantier er forskudds- og kontraktsgarantier som kjøpere ofte krever for å sikre ev. forskuddsbetaling og at den norske leverandøren leverer i henhold til kontrakten. 

 2. Forsvar

  Eksportfinansiering er attraktivt når det er snakk om særdeles store eksportkontrakter. Vi kan tilby finansiering til utenlandske stater som kjøper norsk forsvarsteknologi og -utstyr. Vår garantiløsning for å finansiere anleggsinvesteringer i Norge, samt garantier for å redusere kjøpers risiko i transaksjonen, er også relevante for eksportører innen forsvarsindustrien. Eksempler på slike garantier er forskudds- og kontraktsgarantier som kjøpere ofte krever for å sikre eventuell forskuddsbetaling og at den norske leverandøren leverer i henhold til kontrakten. 

 3. IKT

  Innenfor IKT må det i eksportkontrakten foreligge en engangsinvestering i utstyr eller installasjonstjenester som medfører at kjøperen har behov for langsiktig finansiering, med en nedbetalingstid på minst to år. Vi kan ikke finansiere rene driftskostnader for kjøperen, men vi vil ofte vektlegge videre eksportinntekter i form av lisenser, drift og vedlikehold, for den norske eksportøren i vår vurdering av transaksjonen. Våre garantiløsninger for å finansiere anleggsinvesteringer i Norge eller i et norsk datterselskap i utlandet, samt garantier for å redusere kjøpers risiko i transaksjonen, er også relevante for eksportører innen miljøteknologi. Eksempler på slike garantier er forskudds- og kontraktsgarantier som kjøpere ofte krever for å sikre eventuell forskuddsbetaling og at den norske leverandøren leverer i henhold til kontrakten.

 4. Helse

  Eksfin har ulike løsninger for norske eksportører av helseteknologi og legemidler. Private og offentlige, utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer og tjenester innen helsesektoren kan få langtidsfinansiering. Vi kan også bistå norske eksportører med finansiering for å gjøre anleggsinvesteringer for å øke produksjon i Norge eller etablere produksjon i utlandet, samt produksjonslån i forbindelse med en kontrakt. Blir norske eksportører bedt om å stille garantier i forbindelse med kontrakten, for eksempel forskudds- eller kontraktsgaranti, så har vi løsninger for dette.

 5. Øvrige næringer

  Eksfins løsninger er tilgjengelige for alle norske eksportnæringer, enten det er snakk om eksport av konsulenttjenester, robotteknologi, jordbruksmaskiner, nettverkskabler, for å nevne noen. Det kan være snakk om lån til en etablert utenlandsk kjøper eller et norskeid datterselskap som tilbyr leasing til det lokale markedet. I tillegg kan vi bistå eksportører med finansiering i forbindelse med produksjon av en leveranse eller for en større investering i nye anleggsmidler for å øke produksjon i Norge. Disse to løsningene er også tilgjengelig for eksportører av konsumvarer, og norske underleverandører, med kapitalkrevende produksjon i Norge. Vi kan også tilby finansiering når norske bedrifter ønsker å etablere et eget datterselskap for produksjon i utlandet. Blir norske eksportører bedt om å stille garantier i forbindelse med kontrakten, for eksempel forskudds- eller kontraktsgaranti, så har vi løsninger for dette.

Lær av andre

Kundeprosjekter

Kontakt oss

Spesialister innenfor annen industri

José R. Martínez
José R. Martínez

Energy and Industry

+47 907 94 409

Pernille Østensjø
Pernille Østensjø

Senior Vice President / Head of Team Clean Technologies

+47 91609281
Thor-Magne Johansen
Thor-Magne Johansen

Energy and Industry

+47 468 44 457
Arild Bakås
Arild Bakås

Senior Vice President / Head of Team Industry

+47 41645883
Vilde Grønn Larsen
Vilde Grønn Larsen

Energy and Industry

+47 97505474
Cathrine Grund Høgebøl
Cathrine Grund Høgebøl

Senior Vice President

+47 97761332