Nyheter

Finansiering til helseindustrien

Foto: iStock

Hvis din bedrift skal konkurrere internasjonalt på samme vilkår som dine utenlandske konkurrenter, bør også finansieringen din være like god. Eksfin er en del av det offentlige virkemiddelapparatet og hjelper bedrifter i Norge med lånefinansiering av investeringer og arbeidskapital knyttet til eksport. Dette gjør vi gjennom å gi banken din statlig risikoavlastning. Vi har allerede kunder innenfor bl.a. legemidler, kosttilskudd, og utstyr for bevegelseshemmede, og er åpne for bedrifter innen digital helse (e-helse) omsorg og mestring eller andre deler av helseindustrien.

Hvilke helsebedrifter kan bruke Eksfin?

Norsk helseindustri består primært av legemidler, utstyr og digitale løsninger. Eksfin hjelper produksjonsbedrifter i alle tre kategorier som:
–       har betalende kunder i utlandet, eller planlegger å få det
–       er involvert i norsk eksport av varer eller tjenester
–       er kredittverdige med en etablert bankforbindelse

I tillegg teller det positivt hos oss om bedriften bidrar til miljøet, enten ved utslippskutt i egen produksjon eller til utslippskutt hos kundene. Et eksempel er en digital løsning for oppfølging hjemme slik at pasienter slipper transport til sykehus.

Typiske finansieringsbehov hos bedriftene er bl.a.:
–       investering i ny produksjon i Norge,
–       posisjonering for større ordre og nye kunder i utlandet,
–       finansiering av løpende innkjøp fra utlandet som inngår i bedriftens eksport
–       behov for å stille garantier til internasjonale kjøpere i forbindelse med konkrete kontrakter.

Hvilke bedrifter kan ikke bruke Eksfin – og hvem bør de kontakte?
Eksfin tilbyr ikke tilskudd til forskning og innovasjon, eller til etablering av gründerbedrifter. Her er Innovasjon Norge og Forskningsrådet de riktige virkemidlene. Vi deltar heller ikke med egenkapital, men det gjør derimot Nysnø hvis prosjektet er klimavennlig.

Hvorfor bør din bedrift vurdere finansiering fra Eksfin?
Norske statsgarantier har kredittrating AAA og derfor svært attraktive for banker både hjemme og ute. Med statsgaranti i ryggen kan banken lettere låne ut til bedriftskunden når prosjektet er enten uvanlig stort eller innebærer betydelig risiko.

Merk at landene vi konkurrerer mot har tilsvarende offentlige finansieringsordninger for sine egne bedrifter. Hvis din bedrift skal konkurrere internasjonalt på samme vilkår som dine utenlandske konkurrenter, bør også finansieringen din være like god.
Danmarks og Sveriges helseindustri er betydelig større enn den norske.

Hvordan komme i gang?
•    Ta tidlig kontakt med Eksfin og banken hvis du bidrar til eksport og har finansieringsbehov. Husk at ikke alle bankrådgivere kjenner oss – vi snakker gjerne med din bank.
•    Definér behovet så konkret som mulig: er det investering i produksjonsanlegg? Er det produksjon av konkrete ordre som går til eksport? Er det andre typer finansiering som henger sammen med eksport? Har utenlandske kjøpere behov for finansiering og garantier? Hva med dine underleverandører—er det finansielle flaskehalser der?
•    Både banken og Eksfin vil vurdere hvordan låntakerens kontantstrøm ser ut i forhold til størrelse og nedbetalingsprofil på lånet.