Fiskeri og havbruk

Eksfin tilbyr langsiktig finansiering og garantier for å støtte norsk eksport og internasjonalisering innen havbruk og fiskeri. Vi kan yte lån til både norske og utenlandske kjøpere, og våre garantiprodukter tilbyr risikoavlastning fra staten til banker og bedrifter både i Norge og i utlandet. På den måten bidrar vi til å realisere prosjekter for norsk eksportrettet virksomhet.

My great caption

Om næringen

Fiskeri og havbruksnæringen i Norge

Fiskeri- og havbruksnæringen er en av Norges fremste eksportnæringer. I 2020 eksporterte vi sjømat for over 100 mrd. kroner til over 150 land. Sjømatnæringen bidrar med verdiskaping og sysselsetting langs hele kysten og spiller også en viktig rolle i forskning, teknologiutvikling og innovasjon.  

Lån og garantier

Hvordan vi kan hjelpe

  1. Fiskerinæringen

    Vi tilbyr lån og garantier til nybygg av fiskebåter ved norske verft, for både norske og utenlandske kunder. Hvis fartøyet bygges ved utenlandsk verft kan vi tilby finansiering av de norske utstyr- og tjenesteleveransene som leveres til fartøyet.

  2. Havbruksprosjekter

    Vi tilbyr lån og garantier til utenlandske kjøpere av norske utstyr- og tjenesteleveranser til akvakultur. Dette omfatter akvakulturprosjekter både på land og i sjø.

  3. Fartøy og flyttbare innretninger innen havbruk

    Vi tilbyr lån og garantier til ulike fartøy og flyttbare innretninger innen havbruk. Dette omfatter for eksempel brønnbåter, bløggebåter, servicefartøy og flyttbare havbruksinstallasjoner/havmerder.

Lån og garantier

Hvem kan låne av oss?

Både utenlandske og norske kjøpere kan få lån og garantier fra Eksfin.

Vi tilbyr finansiering og garantier til utenlandske kjøpere av norske kapitalvarer og tjenester. Et konkurransedyktig finansieringstilbud fra Eksfin støtter opp om norske leveranser og kan bidra til å utløse salget.

Vi kan også tilby lån til norske kjøpere av skip og maritimt utstyr gjennom skipsfinansieringstilbudet til norske kjøpere, samt til norske kjøpere av skip og flyttbare innretninger som har inntjening fra utenriksfart eller fra offshorevirksomhet.

Kontakt oss

Eksperter innenfor fiskeri og havbruk

Kontakt en av våre kundeansvarlige for en uforpliktende prat.

Marie Sørli
Marie Sørli

Maritime Sector

+47 970 44 332
Astrid Etienne
Astrid Etienne

Senior Vice President

+47 92848030
Kaare Haahjem
Kaare Haahjem

Maritime Sector

+47 415 54 431
Jan Inge Roald
Jan Inge Roald

Senior Vice President / Head of Team

+47 45423979
José R. Martínez
José R. Martínez

Energy and Industry

+47 907 94 409
Atle Bjørkheim
Atle Bjørkheim

Senior Vice President

+47 93028280
Arild Bakås
Arild Bakås

Senior Vice President / Head of Team Industry

+47 41645883
Stig Gjethammer
Stig Gjethammer

Maritime Sector

+47 975 43 444
Sigrid Brynestad
Sigrid Brynestad

Senior Sustainability Expert

+47 91736007

Våre produkter

Aktuelle finansieringsløsninger og produkter

Eksfin har en rekke ulike produkter som kan hjelpe bedrifter med finansieringsbehov gjennom hele verdikjeden. Nedenfor er noen produkter og tjenester som er ofte benyttet av aktører innenfor fiskeri og havbruksnæringen.

Lær av andre

Kundeprosjekter

Prestfjord AS
Prosjekter : Fiskeri og havbruk
Norske utstyrsleveranser til Prestfjords nye frysetråler
Aker Biomarines nye forsyningsskip
Prosjekter : Fiskeri og havbruk
Aker BioMarines forsyningsskip klar for Sørishavet

Hold deg oppdatert

Nyheter fra fiskeri og havbruk

Kontakt oss

Er du eksportør?

Er du i dialog med kjøper i utlandet om mulig leveranse? Send en uforpliktende søknad før kontrakt signeres med kjøper.