Søknadsprosessen steg for steg

Vi har samlet en oversikt stegene i søknadsprosessen. Når Eksfin har mottatt din søknad tar en av våre rådgivere kontakt for videre oppfølging av søknaden. Det er enkelt å sende inn en søknad som starter prosessen. Det er gratis å søke om lån og/eller garantier.

 1. Fyll ut skjema

  Fyll ut et av våre skjemaer for å starte prosessen. For tilbud om lån er det et vilkår at Eksfin mottar søknad om finansiering før kontrakten signeres mellom kjøper og selger.

 2. Når søknaden er mottatt

  Når vi har mottatt din søknad vil en av våre rådgivere ta kontakt med deg. Har du allerede en kontaktperson i Eksfin, vil det som regel være denne rådgiveren som følger opp saken videre.

 3. Avklare finansieringsløsning

  Hvis kjøper er interessert i en finansieringsløsning med lån og/eller garanti fra Eksfin, diskuteres mulig finansieringsstruktur i samarbeid med kommersiell bank. Partene blir enige om en plan for videre prosess.

  Hvis søknaden gjelder langsiktig finansiering av et skip som er bygget i Norge og skal gå i utenriksfart eller utaskjærs, vil disse avklaringene inkludere valg av hvilke regelverk finansieringen skal gå under. Dette valget har betydning for når evt. fastrente (CIRR) fastsettes og hvilke løpetider og nedbetalingsplaner som blir tilgjengelige

 4. Kredittvurdering av kunde og prosjekt

  Et team med ulik fagkunnskap gjennomgår mottatt dokumentasjon og vurderer kredittrisikoen i transaksjonen. Kredittvurderingen gjøres ofte i samarbeid med andre långivere eller garantister i finansieringen. Eksfin gjør også egne undersøkelser og vurderinger. Bedriftens forretningsdrift, kontantstrøm, bærekraftsvurderinger, markedet, og landanalyse inngår typisk i vurderingen.

 5. Tilbud om lån/garanti

  Eksfin gir tilbud om lån og/eller garanti i form av et finansieringstilsagn eller et garantitilbud. Tilbudet inneholder vilkår for lånet, herunder kostnad i form av rente og risikopremie, samt forutsetninger og vilkår for deltagelsen i finansieringen. Les mer om fastsettelse av renter og risikopremie.

 6. Utbetaling av lån eller utstedelser garanti

  Utbetaling av lån og/eller utstedelse av garanti skjer normalt ved levering/ferdigstillelse av prosjektet. Ved utstedelse av garanti må garantimottaker først akseptere garantitilbudet og deretter be om at garantien utstedes. I tillegg må lånedokumentasjon, sikkerhetsdokumenter, eventuelle samarbeidsavtaler med andre deltagere i finansieringen, og andre avtalte forutsetninger for lån/garantien være på plass. Dette inkluderer en signert eksportør- og korrupsjonserklæring fra eksportøren.

Har du spørsmål, ta kontakt med oss så bistår vi deg gjerne. Du kan også lese mer om våre produkter og tjenester for å se hvordan vi kan hjelpe deg.

Våre bransjer

Se hva vi gjør innenfor de ulike bransjene