Energi

Norsk energinæring er en viktig eksportindustri og pådriver av grønn omstilling både i Norge og utlandet. Eksfin tilbyr langsiktig finansiering og garantiløsninger for eksportører, utenlandske kjøpere og prosjekter som benytter seg av norske tjenester og teknologi innen fornybar energi som havvind, solkraft og vannkraft, feltutvikling og andre prosjekter innen olje og gass, samt øvrige energikilder. I tillegg tilbys garantiløsninger for norsk industriaktører som kjøper norsk kraft.

My great caption

Om næringen

Slik hjelper Eksfin energinæringen i Norge

Notodden 20110922. Grønvollfoss kraftverk ved Tinnelva i Notodden. Foto: Terje Bendiksby / Scanpix

Lån og garantier

Hvem kan vi hjelpe?

Eksfins finansieringsløsninger er tilgjengelige for eksportører, prosjektutviklere, EPC-leverandører, norske kraftselskaper, og andre kjøpere innen energinæringen. Vi tilbyr langsiktig finansiering til kjøpere av norske kapitalvarer og tjenester innen alle deler av energisektoren. Det kan enten være snakk om kontrakter til en veletablert utenlandsk kjøper eller delleveranser til et prosjekt. Risikoavlastning for bankgarantier i forbindelse med eksportkontrakter, f.eks. for forskuddsbetaling eller leveringsgaranti, er også tilgjengelig for eksport av kapitalvarer og tjenester. I tillegg kan vi bistå norske eksportører som trenger produksjonslån eller lån til å investere i anleggsmidler i Norge, ved å tilby risikoavlastning til eksportørens bank i forbindelse med lånet. Risikoavlastning for lån til investeringer i Norge er også tilgjengelig for underleverandører av norske eksportører, som kan vise til en betydelig indirekte eksportomsetning. I tillegg forvalter Eksfin en egen norsk ordning for risikoavlastning i forbindelse med inngåelse av langsiktige kraftavtaler i Norge.

Les mer om vårt tilbud til ulike deler av energinæringen eller ta kontakt med en av våre rådgivere for å få vite mer.

 1. Fornybar energi

  Vi kan tilby gunstige finansieringspakker med både langsiktig finansiering og risikoavlastende garantier i forbindelse med prosjekter innen fornybar energi. Fasterentealternativer og lange løpetider gjør eksportfinansiering til en attraktiv del av finansieringsløsninger for prosjekter innen fornybar energi. I finansiering av kraftprosjekter vil vi i hvert enkelt tilfelle vurdere det samlede norske innholdet i prosjektet eller leveransen, og hva som vil være vårt finansieringsgrunnlag i transaksjonen. Vi kan ofte inkludere leveranser utover det norske innholdet, og setter ikke krav til kontraktinngåelse direkte med norske leverandører.

  For garantiprodukter for kraftselskaper i Norge, se punkt 4.

 2. Olje og gass

  Vi kan tilby gunstige finansieringspakker med både langsiktig finansiering og risikoavlastende garantier i forbindelse med prosjekter innen olje og gass. Fasterentealternativer og lange løpetider gjør eksportfinansiering er en attraktiv del av finansieringsløsninger for utenlandske kjøpere av norsk utstyr.

 3. Andre energiløsninger

  Vi kan tilby gunstige finansieringspakker med både langsiktig finansiering og risikoavlastende garantier i forbindelse med alle prosjekter knyttet til ulike energiløsninger. Det være seg CO2-fangst og lagring, hydrogen, ammoniakk, m.m. Fasterentealternativer og lange løpetider gjør eksportfinansiering til en attraktiv del av finansieringsløsninger for prosjekter innen fornybar energi.

 4. Kraftavtaler i Norge

  Industribedrifter med stort behov for elektrisk kraft kan ha behov for å inngå langsiktige kraftkontrakter med en forutsigbar pris. Eksfin kan tilby garantier for å redusere kjøpers og kraftselgers risiko knyttet til inngåelse av lange kontrakter. Tilbudet er forbeholdt industribedrifter registrert i Norge, og med virksomhet innen treforedling, metaller og kjemiske produkter, som ønsker å inngå avtaler med norske kraftselskaper.

Kontakt oss

Spesialister innenfor energi

José R. Martínez
José R. Martínez

Energy and Industry

+47 907 94 409
Pernille Østensjø
Pernille Østensjø

Senior Vice President / Head of Team Clean Technologies

+47 91609281
Vilde Grønn Larsen
Vilde Grønn Larsen

Energy and Industry

+47 97505474

Ute Borghardt
Ute Borghardt

Senior Vice President

+47 99648528
Bodil Sannes-Vardenær
Bodil Sannes-Vardenær

Senior Vice President

+47 92459923
Løvberget, Ivar
Ivar Løvberget

Energy and Industry

+47 481 57 575
Odd Solheim
Odd Solheim

Senior Vice President

+47 99001807
Guro Hagen Kristiansen
Guro Hagen Kristiansen

Senior Sustainability Expert

+47 47 6676 24

Lær av andre

Kundeprosjekter

Prosjekter : Energi
Slik satser Europa på havvind

Kontakt oss

Vurderer du å investere i anleggsmidler?

Ønsker kjøperen din at du stiller garantier for forskuddsbetaling eller leveranse?