Nyheter

Ny rapport: Norske havvindhavner kan skape milliardverdier

Foto: Norwegian Offshore Wind

En fersk rapport fra Menon Economics viser at norske havner som satser på havvind kan skape 8,4 milliarder årlig i verdi og sysselsette omkring 6400 personer i 2030.

Stort potensial

Rapporten er bestilt av Norwegian Offshore Wind, Eksfin, Invest in Rogaland, Invest in Bergen og Invest in Agder. Den er første i sitt slag som har analysert mulighetene til norske sammenstillings- og installasjonshavner innen havvind fram mot 2030.

Studien har identifisert 14 installasjons- og sammenstillingshavner som har planer om å legge til rette for oppdrag for havvindparker innen 2030. Den viser altså et stort potensial for sysselsetting og verdiskaping. Samlet sett har havnene ambisjoner om å realisere en årlig installasjon- og sammenstillingskapasitet på 5 GW innen 2030. Dette tilsvarer cirka 350 vindturbiner årlig.

Denne analysen viser at norske havvindbaser er langt framme i skoen. De ser at samarbeid er en viktig strategi for å utnytte de enorme mulighetene innen havvind, sier leder for Norwegian Offshore Wind, Arvid Nesse.

Store forventninger til flytende havvind

Menon vurderer potensialet for norske havner til å være størst innen flytende havvind, ettersom markedet for bunnfaste installasjoner er mer modent og tilhørende havneinfrastruktur mer utviklet. For flytende havvind utgjør også installasjon og sammenstilling mer aktivitet ved havneanleggene. I eksportmarkedet frem mot 2030 er det imidlertid bunnfast som vil dominere, men veksten relatert til det flytende havvindmarkedet er forventet å akselerere etter 2030. For å adressere markedet for flytende havvind frem mot 2035 og videre må man dermed bygge opp kapasitet på et tidligere stadium, heter det i rapporten.

Betydelig eksportindustri for havnene

Analysen finner at havvind blir en betydelig eksportindustri for havnene, spesielt med tanke på prosjektene som ligger nært Norge. Utbyggingen av havvind vil være spesielt stor i Nordsjøen, et område som er estimert til å ha en akkumulert kapasitet på 72 GW i 2030. Menons beregninger viser at installasjon- og sammenstillingshavner som skal levere til havvindutbygging i Nordsjøen, bør ha en årlig kapasitet på 12 GW i 2030. Det er nesten fire ganger så mye som eksisterende kapasitet.

Dette viser at vi trenger et havneløft i Norge, og at regjeringen må komme med en forpliktende plan for utvikling av norske havner og baser, sier Nesse.

Gir verdiskaping og arbeidsplasser

I sine beregninger om sysselsetting og verdiskaping, har Menon lagt til grunn at kun 50 prosent av kapasiteten havnene oppgir faktisk blir realisert. Da vil havneindustrien føre til cirka 8,4 milliarder kroner i verdiskaping, og om lag 6 400 årsverk per år frem mot 2030.

Rapporten finner du nederst i denne saken fra Norwegian Offshore Wind.