Produkter og tjenester

Norsk statlig finansiering øker kapitaltilgangen og gir høy grad av sikkerhet for eksportører, kjøpere og banker. Har du kjøpere i utlandet, kan Eksfins tilbud hjelpe med å dra i land viktige kontrakter. Bransjene vi betjener spenner fra skip og undervannsteknologi, til solparker, vannrenseanlegg og designtjenester. Våre produkter og tjenester ivaretar hele prosessen knyttet til søknadsbehandlingen av lån og garantier sammen med din eller din kundes bank.

Produktoversikt

Hvordan kan vi hjelpe deg?

Eksfin tilbyr ulike lån og garantier avhengig av hvor du er i internasjonaliseringsprosessen. Klikk på ikonene for å se relevante produkter rettet mot ditt behov. Er du usikker, ta gjerne kontakt med en av våre rådgivere innen SMB eller storkunder.

Ta kontakt

Snakk med en rådgiver

Ta kontakt med Eksfins kunderådgivere og se hvordan de kan hjelpe deg å vinne din neste kontrakt. Våre kundeansvarlige har lang erfaring i å hjelpe norske bedrifter med å vinne nye kontrakter. Kontakt oss dersom du har noen spørsmål om hvordan vi kan bidra i ditt salgsarbeid, eller allerede har en potensiell kunde og lurer på om Eksfin kan tilby denne finansiering.

Seksjonsleder fornybar energi og industri

+47 466 22 191
Linn Lie

Seksjonsleder Fornybar energi og industri

+47 92845722
Marie Sørli

Seksjonsleder Fiskeri og havbruk

+47 970 44 332
Solveig Frøland

Seksjonsleder maritim og verft

+47 95294853

Innsikt

Andre relevante virkemiddelaktører

Innovasjon Norge

Innovasjon Norge tilbyr en rekke tjenester til gründere, vekstbedrifter og innovasjonsmiljøer.

Forskningsrådet

Forskningsorganisasjoner, næringsliv og offentlig sektor kan søke om prosjektmidler fra Forskningsrådet.

SIVA

Siva legger til rette for bærekraftig vekst i industri og næringsliv.

DOGA

DOGA stimulerer til bærekraftig verdiskaping gjennom design og arkitektur.

Våre bransjer

Se hva vi gjør innenfor de ulike bransjene

Les mer om

Les mer om

Les mer om

Les mer om

Les mer om

Våre arrangementer

Seminarer og webinarer

Eksfin arrangerer seminarer og webinarer for å bidra til bedre opplysning i bransjen og for å hjelpe bedrifter med å lykkes med sine prosjekter. Her er noen seminarer som vi tror kan være aktuelle for deg hvis du er interessert i havvind. En full oversikt over alle seminarer finner du her.

Webinar
Dato: 24/05/2024
Sted: Digitalt
Conference
Dato: 28/05/2024 – 30/05/2024
Sted: Færøyene
Conference
Dato: 30/05/2024
Sted: Beddingen 16, Trondheim
Conference
Dato: 04/06/2024
Sted: Kristiansand
Konferanse
Dato: 05/06/2024
Sted: Ålesund
Conference
Dato: 05/06/2024
Sted: Kristiansand

Kontakt oss

Vi hjelper deg gjerne

Både eksportør og kjøper kan ta kontakt med oss for å beskrive prosjektet. 

Lær av andre

Se noen av våre kundeprosjekter

Våre produkter

Eksport og utenlandsinvestering

Skal bedriften satse internasjonalt kan det lønne seg å gå via oss. Eksfin har utviklet flere løsninger som adresserer den norske eksportbedrifter og -leverandørers behov for finansiering.

Våre produkter

Innenlandsordninger

Byggelånsgaranti

Byggelånsgaranti sikrer bankene tilbakebetaling av lån som blir utstedt til norske verft.

Skipsfinansiering

Finansiering av skip som bygges ved norske verft for innenriks sjøfart.

Kraftgaranti

Industribedrifter med stort behov for elektrisk kraft kan ha behov for langsiktige kraftkontrakter.

Våre produkter

Midlertidige ordninger

I forbindelse med Korona-situasjonen ble det opprettet midlertidige garantiordninger for norske bedrifter.

Nyhetsbrev

Interessert i eksport?

Meld deg på vårt nyhetsbrev og få nyttige tips
til hvordan din bedrift kan lykkes med eksport rett i din innboks.