Pages

Landrisiko

Handler du med eller vurderer å inngå kontrakter i utlandet? Vår oversikt over landrisiko er et verktøy for eksportører, banker og investorer som vurderer å inngå kontrakter i utlandet. Oversikten viser kreditt- og betalingsrisikoen for de enkelte landene.

Handler du med eller vurderer å inngå kontrakter i utlandet? Vår oversikt over landrisiko er et verktøy for eksportører, banker og investorer som vurderer å inngå kontrakter i utlandet.

På siden for hvert land vises kreditt- og betalingsrisiko forbundet i henhold til OECDs risikoklassifisering. Denne går fra 0 (høy-inntektsland) og til 7 (landene med høyest betalingsrisiko).

Kontakt oss så tidlig som mulig for råd om finansiering og risiko knyttet til blant annet valuta eller politiske forhold i landet.

Risikovurderingen er utelukkende en vurdering av betalingsevnen eller -viljen i landet, ikke en vurdering av landets politiske og økonomiske system om dets utvikling er hensiktsmessig eller ønskelig.

I lys av krigføringen i Ukraina er Eksfin for tiden stengt for nye transaksjoner på Russland og Hviterussland. Ukraina settes på vent. Ta kontakt ved spørsmål.

Oppdatert August 2023