Pages

Landrisiko

Handler du med eller vurderer å inngå kontrakter i utlandet? Vårt kart over landrisiko er et verktøy for eksportører, banker og investorer som vurderer å inngå kontrakter i utlandet. Det interaktive verdenskartet viser kreditt- og betalingsrisikoen for de enkelte landene.

Handler du med eller vurderer å inngå kontrakter i utlandet? Vårt kart over landrisiko er et verktøy for eksportører, banker og investorer som vurderer å inngå kontrakter i utlandet.

Tabellen viser kreditt- og betalingsrisiko forbundet i henhold til OECDs risikoklassifisering som går fra 0 (høy-inntektsland) og til 7 (landene med høyest betalingsrisiko).

Kontakt oss så tidlig som mulig for råd om finansiering og risiko knyttet til blant annet valuta eller politiske forhold i landet.

Risikovurderingen er utelukkende en vurdering av betalingsevnen eller -viljen i landet, ikke en vurdering av landets politiske og økonomiske system om dets utvikling er hensiktsmessig eller ønskelig.

Publisert 15 oktober 2021