Varslingstjeneste

Eksfin ønsker å forebygge, avdekke og utbedre uønskede forhold relatert til prosjekter vi jobber med. Gjennom vårt skjema kan du informere om kritikkverdige forhold du måtte ha kjennskap til. Dette kan være knyttet til områder som:

  • uforsvarlig arbeidsmiljø
  • korrupsjon eller økonomiske misligheter
  • fare for miljø og klima

Ekstern varslingskanal

Følg linken til ekstern varslingskanal