Varslingstjeneste

Eksfin ønsker å forebygge, avdekke og utbedre uønskede forhold relatert til prosjekter vi jobber med. Gjennom vårt skjema kan du informere om kritikkverdige forhold du måtte ha kjennskap til. Dette kan være knyttet til områder som:

  • uforsvarlig arbeidsmiljø
  • korrupsjon eller økonomiske misligheter
  • fare for miljø og klima

Taushetsplikt

Når du sender oss et varsel har vi taushetsplikt. Vi har plikt til å hindre at andre får kjennskap til navnet ditt eller andre opplysninger som kan identifisere deg.

Fyll ut skjema for å varsle

Bruk skjemaet nedenfor for å sende et varsel til oss. Din informasjon er viktig, og du oppfordres til å gi så utfyllende opplysninger om grunnlaget for varselet som mulig. Varselet vil bli håndtert i tråd med Eksfin sine varslingsrutiner, og vil gå til ansvarlig for Compliance og juridisk direktør. Har du fylt inn kontaktinformasjon vil vi kunne gi videre oppfølging, orientere om fremdrift og konklusjon i saken.

Anonymitet

Du kan velge å varsle anonymt. I de tilfeller du velger å være helt anonym mister vi muligheten til å orientere deg om fremdrift i saken.

Vedlegg

Du kan gjerne legge ved konkrete eksempler, en utfyllende beskrivelse eller dokumentasjon dersom det er mulig.

Varslingstjeneste

Maximum file size: 516MB