Page

Vil du bidra til å fremme norsk eksport?

Norge trenger flere sterke eksportbedrifter. Når bedrifter skal investere hjemme eller sikre nye kontrakter ute, kan vi i Eksportfinansiering Norge (Eksfin) gjøre en forskjell. Eksfins oppgave er å sikre effektiv forvaltning av finansieringsordninger for verdiskapende eksport. Gjennom å utstede lån, garantere for lån, investeringer eller leveranser reduserer vi risiko for norske bedrifter ute i verden

Eksfin er en statlig forvaltningsbedrift opprettet 01.07.2021 gjennom sammnslåing av GIEK og Eksportkreditt. Disse to virksomhetene hadde ved årsskiftet henholdsvis utestående garantier for 80 milliarder kroner og lån for 51 milliarder kroner. Eksfin er underlagt underlagt Nærings- og fiskeridepartementet.

Vi ønsker deg som ønsker å jobbe i brytningen mellom vårt samfunnsoppdrag og kommersiell forretningsutvikling

Eksfin rekrutterer fra flere fagfelt og bransjer, og vi er stadig på jakt etter kloke hoder med høy faglig kompetanse og integritet. Vi tilbyr interessante faglige utfordringer, gode utviklingsmuligheter og konkurransedyktige vilkår, samt et internasjonalt miljø.

Vi er om lag 140 ansatte og har en stor bredde i utdanning, yrkeserfaring og bakgrunn. Eksfins hovedkontor ligger sentralt i Oslo.

Arbeidsmiljø

Eksfin er en spennende arbeidsplass med et lærende og utviklende miljø. Vi tar ansvar for våre medarbeidere og tilbyr konkurransedyktige betingelser, både når det gjelder lønn, utviklingsmuligheter og andre goder. Vi er også en IA-bedrift med flere tilbud til våre ansatte som skal bidra til et lavt sykefravær.

Inkluderende arbeidsliv

Et godt arbeidsmiljø er preget av mangfold, og vi oppfordrer alle kvalifiserte til å søke – uansett alder, kjønn, funksjonsevne, etnisk bakgrunn, seksuell legning eller hull i CV. Arbeidsforholdene vil bli lagt til rette for medarbeidere med nedsatt funksjonsevne.

Medarbeiderutvikling

Eksfin må til enhver tid ha oppdaterte og kunnskapsrike ansatte innen våre fagmiljøer. Vi søker derfor kollegaer som er opptatt av sin egen kompetanse og faglige utvikling.

Kontorer

Vårt kontor ligger sentralt på Aker Brygge og har god beliggenhet i forhold til offentlige kommunikasjonsmidler. Våre ansatte har tilgang til sykkelparkering og dusjfasiliteter. Vi har 5 p-plasser tilgjengelig for våre ansatte ved spesielle behov.