Produksjonslånsgaranti

Garantien kan stilles når norske eksportører eller underleverandører skal finansiere sine produksjonskostnader knyttet til spesifikke kontrakter.

Om produktet

Finansiering av produksjonskostnader

Eksportører eller deres underleverandører kan få denne garantien når de får lån i banken. Lånet skal brukes som arbeidskapital i produksjonstiden. Vi forutsetter at sluttproduktet går til eksport.

Vilkår

  • Bedriftens bank gir kredittlinje som Eksfin avlaster.
  • Eksfin har samme vilkår som banken, og banken tar egen risiko på den delen som Eksfins garanti ikke dekker.
  • Eksfins garanti dekker normalt opptil 50 prosent av bankens/finansinstitusjonens risiko.
  • Det forutsettes at lånet kun finansierer gjennomføring av konkrete kontrakter.
  • Oppgjør av kontrakten skal være sikret f.eks. via et Letter of Credit (LC).

I tillegg må eksportkontrakten:

Tilfredsstille regler om norsk andel/norsk interesse.

Les om krav til bærekraft

Hvordan søke

Søknadsprosessen

Banken søker

Bedriftens bank søker om garanti fra Eksfin for den delen av lånet som banken ønsker risikoavlastning på.

Hva koster det?

Eksfin krever premie for garantien, som er lik bankenes risikopremie og på like vilkår.

Hvordan søke?

Banken fyller ut søknadsskjema.

Når skal man søke?

Det er viktig at banken selv først har gjort en evaluering og er positivt innstilt til å gi lån.

Les mer om søknadsprosessen her