Hydro Rein og Macquarie Green Investment Group skal bygge og drifte et vind- og solkraftverk i Brasil, en investering som vil gi ren energi til utvinning av innsatsfaktorer for Hydros amiminiumsproduksjon i Norge. Eksfin stiller garanti for Hydro Reins avtalte innbetalinger av egenkapital til prosjektselskapet i Brasil.

Hydro Rein investerer i vind- og solpark i Brasil
Hydro Rein investerer i vind- og solpark i Brasil

Hydro Rein

Hydro Rein ble opprettet av Norsk Hydro i 2021 og jobber med å utvikle fornybar energi og energiløsninger til industrien. Selskapet har prosjekter i både Europa og Brasil.

Risikoavlastning for utenlandsinvesteringer

Hydro Rein og Macquarie Green Investment Group (GIG) eier sammen vind- og solkraftverket Feijao nordøst i Brasil. Kraftverket skal levere elektrisitet som vil drive Hydros bauksittgruve Paragominas og redusere karbonutslippene fra aluminaraffineriet Alunorte.

Investeringen i prosjektet blir finansiert av internasjonale banker, mens de to eierskapene skal bidra med egenkapital. BNP Paribas S.A Norway Branch stiller garanti på rundt 109 millioner dollar for Hydro Reins egenkapitalinnbetalinger til prosjektselskapet. Eksfin avlaster 50% av bankens garanti, tilsvarende rundt 556 millioner kroner.

Hydro planlegger store utslippskutt

De to siste årene har Hydro satt i gang prosjekter for tre milliarder kroner for å redusere klimagassutslipp fra produksjon av aluminium. Investeringene bidrar til selskapets mål om å bli karbonnøytral innen 2050. Mer enn 25% av Hydros karbonutslipp i dag er relatert til Hydros produksjon av bauksitt og alumina i Brasil. Siden 1990 har Hydro kuttet utslippene med 55%, samtidig som produksjonen har økt med 40%. De neste tiårene skal selskapet investere tungt i kraftutvikling og ny teknologi for å kutte klimautslipp i eksisterende virksomhet og for å bygge opp ny industri som batterier og grønt hydrogen. 

Les mer om Hydro Rein her.

Finansiering til hele eksport-verdikjeden

Eksfin tilbyr lån og garantier til hele verdikjeden i norske eksportnæringer. Det betyr at underliggende investeringer og leveranser kan finansieres i tillegg til selve eksporten. Både eksportører og deres underleverandører kan søke Eksfin om finansiering. I tillegg kan Eksfin dekke risiko i norske utenlandsinvesteringer som er i annen norsk interesse.

I denne saken deltar Eksfin på grunnlag av investeringer for import av råvarer til produksjon for eksportmarkedet. Råvarene som produseres av Hydro i Brasil benyttes i norsk aluminiumsproduksjon med lavt CO2-fotavtrykk som selges internasjonalt. Samtidig støtter Eksfin her et grønt prosjekt.

Les mer om: