Prosjekter: Annen industri

Norsk robot gjør jordbruk mer bærekraftig – nå skal «Thorvald» jobbe internasjonalt med finansiering fra Eksfin

Meldugg er en kjent plage for mange bønder, men nå har den skadelige soppen fått en ny, miljøvennlig motstander, roboten «Thorvald». Den autonome gårdshjelperen er blitt ettertraktet arbeidskraft hos bønder verden over. Med finansiering fra Eksfin bygges nå flere roboter fra Saga Robotics for å bekjempe meldugg på jordbær og vinranker.

Roboten “Thorvald” i arbeid på vingård i USA. Med finansiering fra Eksfin kan flere som ham jobbe utenlands. | Foto: Saga Robotics

Fakta:

Kunde: Saga Robotics AS, er et Oslo-basert oppstartselskap med røtter i Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås (NMBU). Selskapet har rundt 50 ansatte fordelt i Norge og i Storbritannia.

Produksjon: Selskapet utvikler utstyr og tjenester for UV-C behandling for å bekjempe meldugg, spre nyttedyr og samle data, med roboten “Thorvald” som fremste produkt.

Finansiering fra Eksfin: Investeringsfinansiering. DNB stiller et lån hvor Eksfin garanterer for drøyt NOK 23 millioner.

Elizabeth Stephansens v. 15, 1433 Ås, Norge

Autonom nattevakt til bønder verden over

Meldugg skader matplanter og forringer produksjonen av mat, og tvinger bønder til å kaste store deler av produksjonen og i tillegg sprøyte avlingene med miljøfiendtlige kjemikalier. En mekanisk gårdshjelper, som til og med jobber på natten, både øker lønnsomhet og reduserer sprøytebehov for bonden. «Thorvald» burde ha stort markedspotensial, mente gründerne bak Saga Robotics.

Saga Robotics er et Oslo-basert oppstartselskap med røtter i Universitet for miljø- og biovitenskap på Ås (NMBU). Selskapet utvikler utstyr og tjenester for landbruket som UV-C behandling for å bekjempe meldugg, spre nyttedyr og samle data.

Finansiering til produksjon av roboter for internasjonal vekst

Eksfin garanterer for deler av et investeringslån fra DNB, og med finansieringen på plass er åkeren pløyd for videre vekst. “Saga Robotics ekspanderer raskt internasjonalt, og skaleringen av roboten Thorvald muliggjøres gjennom det gode samarbeidet og bidrag fra Eksfin som har stilt med garantier til våre lån” sier CFO Inger Folkeson.

Inger Folkeson, CFO i Saga Robotics. Foto: Saga Robotics

Skaleringen av roboten Thorvald muliggjøres blant annet gjennom det gode samarbeidet og støtten fra Eksfin som har stilt med garantier til våre lån. – Inger Folkeson, CFO Saga Robotics

I Storbritannia har selskapet inngått kontrakter med de største aktørene innen jordbærproduksjon og mangedobler det behandlede arealet sammenlignet med fjoråret.

-Teknologi / robotikk er et relativt nytt område for Eksfin, «Thorvald» og Saga Robotics er derfor en veldig interessant og morsom kunde for oss, sier Linn Lie, leder for Eksfins seksjon for SMB-bedrifter.

Vi kan hjelpe vekstselskaper som Saga Robotics på flere måter, enten det er med arbeidskapital, investeringer til produksjon eller garantier for eksportkontrakter. – Linn Lie, seksjonsleder for SMB, Eksfin

Finansiell hjelp fra flere i staten  

«Thorvald» har vekket stor oppmerksomhet i det internasjonale forskningsmiljøet, og har hatt god nytte av flere statlige tilbud: Innovasjon Norge og Forskningsrådet har bidratt med oppstartsfinansiering, tilskudd og forskningsmidler, mens Nysnø Klimainvesteringer har investert på eiersiden før Eksfin og DNB finansierte satsningen i Storbritannia.

Nå er roboten «Thorvald» fast nattvakt på mange jordbæråkre og vinranker, og Sagas ambisjoner er høye for videre vekst. – Suksessen vi har hatt i Storbritannia har rigget oss for vekst i det enorme amerikanske vinmarkedet hvor Thorvald allerede er tatt i bruk hos store, fremtidsorienterte kunder», fortsetter CFO Inger Folkeson, som har håndtert finansieringen  hos Saga Robotics.

Stadig flere Eksfin-kunder tilbyr “Hardware as a service”

«Hardware as a service» er en stadig mer aktuell forretningsmodell for mange norske teknologibedrifter. Med Eksfins finansieringsløsninger er det enklere for bedrifter med nye forretningsmodeller å hente viktig finansiering for vekst og skalering for eksport fra bankene.

Les blant annet om Jotuns Hullskater og om Maritime Robotics, som var første kunde av Eksfins arbeidskapitalgaranti.

Les mer om hvordan vi kan hjelpe små og store bedrifter fra ulike bransjer. Lese også mer om vårt nyeste produkt Arbeidskapitalgaranti.