Prosjekter: Maritim

Med arbeidskapital fra Eksfin kan Maritime Robotics fortsette internasjonal ekspansjon

Techselskapet Maritime Robotics ble første kunde til å prøve ut Eksfins nye løsning for arbeidskapital, som er spesielt tilpasset SMB’er i vekst. Med økt kredittramme kan selskapet nå fortsette sin ekspansjon internasjonalt, og realisere nye autonomiløsninger. 

Maritime Robotics er første kunde på Eksfins nye garanti for arbeidskapital | Foto: Maritime Robotics
Maritime Robotics er første kunde på Eksfins nye garanti for arbeidskapital | Foto: Maritime Robotics

Kunde: Maritime Robotics AS, gründerselskap i Trondheim. 60 ansatte med omsetning over 95 millioner i 2022, 70 % fra eksport.

Behov: Styrke bedriftens likviditet

Produkt hos Eksfin: Arbeidskapitalgaranti

Finansieringen muliggjør: Produserer egne autonomiløsninger som ubemannede fartøyer og autonome styringssystem, hovedsakelig for bruk på havet. Sparebank 1 SMN stiller kredittramme på 25 millioner hvor Eksfin garanterer for 50% av kredittbeløpet.

Bedre likviditet og fleksibilitet med økt kassekreditt

God tilgang på arbeidskapital er viktig for norske små og mellomstore vekstbedrifter som sikter mot internasjonale markeder. Techselskapet og SMB’en Maritime Robotics ble første kunden på Eksfins nye heldigitale løsning for arbeidskapital.

Avgjørende finansiering for videre vekst

Børge Sørlie, CFO Maritime Robotics | Foto: Maritime Robotics

For oss var denne finansieringen helt avgjørende for å kunne fortsette å ekspandere, sier CFO i Maritime Robotics, Børge Sigernes-Sørlie. – Markedet begynner å bli klart for autonome løsninger og etterspørselen øker. Med økt kassekreditt er vi i stand til å ta på oss flere og større oppdrag.

Automatisk søknadsprosess gir banken svar på sekundet

Med Eksfins nye Arbeidskapitalgaranti kan en bank tilby flere bedrifter etterspurt driftsfinansiering og samtidig oppnå økt lønnsomhet. Kundebehandlingen er automatisk for lån opp til 50 millioner kroner. Slik blir det enklere og raskere å ekspedere flere søknader – og å bruke Eksfin.

Vi har store forventninger til at denne garantien vil være med på å bidra til at våre kunder kan vokse raskere i et internasjonalt marked, sier Gøran Steffensen, assisterende banksjef i Sparebank 1 SMN.

Garantien kan også benyttes for bedrifter med større lånebehov enn 50 millioner og/eller bedrifter som ikke kvalifiserer som SMB, men søknadsprosessen blir da håndtert manuelt. 

Les mer om Arbeidskapitalgaranti her.