Nyheter: Fornybar energi

Prisdryss til Eksfin

Marine Money tildelte Eksfin prisen for beste Export Credit Agency-finansiering i 2023

I juni 2024 har Eksfin mottatt to internasjonale priser i New York og Athen. Begge prisene involverer finansiering av norske eksportleveranser til havvindnæringen.

TFX “Deal of the Year”-pris til Eksfin og internasjonale samarbeidspartnere

Eksfin ved Anders Gerlach Nielsen mottok TXF-prisen “Deal of the Year” i Athen 11. juni. Prisen gikk til Eksfin, internasjonale banker og internasjonale eksportkredittbyråer som Eksfin har samarbeidet med i finansieringen av Hai Long havvindpark i Taiwan. Mer enn 15 lokale og internasjonale banker i tillegg til en rekke lands eksportkredittbyråer deltar i prosjektfinansieringen.

Les mer om finansieringen av Hai Long: Stiller to milliarder kroner i garantier når Seaway 7 leverer kabelinstallasjonstjenester til Hai Long havvindpark i Taiwan.

Marine Money-pris for beste Export Credit Agency-finansiering

Under Marine Money Week 2024 i New York mottok Eksfin ved Solveig Frøland og Anne Christin Døvigen pris for beste Export Credit Agency-finansiering i 2023. Prisen deles ut årlig av publikasjonen Marine Money. Eksfin mottar prisen sammen med Citibank for finansieringen av to havvindskip som bygges på Vard verft og eies av britiske Purus Wind Ltd. Prisen ble delt ut under den høytidelige stengingen av Nasdaq-børsen i New York 25. juni. 

Les mer om: