Nyheter: Om Eksfin

Bedriftene skal få bedre og enklere hjelp – Lansering av Virkemiddelapparatet 2.0

Næringsminister Jan Christian Vestre lanserte i dag Virkemiddelapparatet 2.0 fra StartupLab i Forskningsparken. Det har pågått et arbeid siden april ledet av næringsministeren som er utført av Eksfin, Innovasjon Norge, Siva, Doga og Forskningsrådet. Målet er at aktørene sammen skal gi bedriftene enklere, bedre, raskere og mer koordinert hjelp.

Avgjørende for den grønne omstillingen

Bedriftene er avgjørende for den grønne omstillingen. Skal regjeringens mål om større investeringer i fastlands-Norge, 50 prosent økning i eksporten fra fastlandet innen 2030, reduserte klimautslipp med 55% innen 2030 og flere arbeidsplasser over hele landet nås, så er det viktig at det blir enklere for bedriftene å lykkes i alle sine utviklingsfaser.

Det er bedriftene som skal lede an på veien mot økt eksportvekst og grønn omstilling, men med smartere virkemidler.

Næringsminister Jan Christian Vestre

Mange bedrifter opplever det som krevende å finne frem i mylderet av statlige virkemidler, derfor er det viktig å sørge for at bedriftene fremover får enklere og mer koordinert hjelp. Flere tiltak iverksettes for å gi bedriftene bedre hjelp og tempoet skal opp i saksbehandlingen.

Les pressemeldingen fra Nærings- og fiskeridepartementet her: “Et enklere, grønnere og mer helhetlig virkemiddelapparat for næringslivet”.

Næringslivet skal oppleve én vei inn

Tiltakene som lanseres er basert på innspill og ønsker fra næringslivet. Bedriftene skal oppleve en tydeligere kundereise med færre og bedre programmer. Særlig er det viktig å få etablert «en vei inn» for bedrifter som søker hjelp fra de statlige virkemiddelaktørene og unngå at man må legge inn samme bedriftsdata flere ganger og i ulike systemer. Virkemiddelapparatet skal tilpasse seg bedriftenes behov, operere med tydeligere tidsfrister, gi bedre oppfølging og agere mer koordinert. Tilbudet til bedriftene skal være like viktig og relevant for oppstartsbedrifter som for store veletablerte selskaper. Bedriftene skal bli henvist raskere og til riktig virkemiddelaktør.

Dialogen med bedriftene er ekstremt viktig. Alle våre ansatte skal kjenne aktørene som er til for å hjelpe bedriftene og kunne henvise videre ved behov. Vi må snakke med kundene for å forstå deres behov, og vi må snakke med hverandre for sammen å kunne hjelpe kundene våre på best mulig måte.

Tone Lunde Bakker, administrerende direktør, Eksfin.