Om Eksfin

Nyheter

Eksfin utvider finansieringstilbudet til klimavennlige prosjekter

Eksfin har lenge tilbudt lånegarantier til anleggsinvesteringer hos eksportører og deres underleverandører, og nå utvides tilbudet på to måter: Både lån og garanti tilbys, og klimavennlige prosjekter kan få finansiering - selv om eksporten skulle ligge flere år frem i tid. Eksfin er allerede i dialog om grønne prosjekter til en verdi på over 60 milliarder kroner. Read More

Eksfin åpner i Stavanger
Nyheter

Næringsminister Vestre opnar nytt Stavangerkontor for Eksfin

Gir lokale bedrifter lettare tilgang til statleg eksporthjelp Gjennom det nye distriktskontoret får lokale bedrifter endå lettare tilgang til Eksfins finansieringsordningar på 185 milliardar kroner. Regionen bruker allereie Eksfins ordningar aller mest i landet i samband med havvind-leveransar internasjonalt. Framover håpar Eksfin å hjelpe fleire bedrifter med å sikre eksportkontraktar,… Read More

Nyheter

Vi skal utvikle et online verktøy – kan du bistå?

Eksfin ønsker å fremme transaksjoner som bidrar positivt til FNs bærekraftsmål. Til det trenger Eksfin et godt utviklet verktøy for å vurdere enkelttransaksjoner og prosjekter hvor vi er involvert. Nytt vurderingsverktøy I dag gjøres slike vurderinger i et egenutviklet Excel-verktøy. Denne løsningen har flere mangler og utfordringer, og vi trenger et mer smidig vurderingsverktøy med brukervennlige løsninger og sikre lagringsfunksjoner. Et av formålene med et online verktøy er å øke bevisstheten til næringslivet for hvordan man kan bidra til FNs bærekraftsmål. Både finansinstitusjoner, virkemiddelapparatet og eksportkredittbyråer fra andre land, slik som Sverige og Canada, har vist interesse for verktøyet. Derfor ønsker Eksfin å utvikle et online verktøy som er åpent for alle! Read More

Nyheter

Eksfins første årsrapport: Finansierer eksportvekst og grønn omstilling

I 2021 gjennomførte Eksfin en vellykket sammenslåing av GIEK og Eksportkreditt. Utlånsbeløp og antall garantier økte betydelig sammenliknet med 2020. Med sterkere regional tilstedeværelse, økt trykk på finansiering til SMB og grønne prosjekter samt en offensiv statlig eksportstrategi i ryggen, vil Eksfin spille en sentral rolle i veksten og diversifiseringen i norsk eksport fremover. Read More

Nyheter

Finansiell likestilling lønner seg

Så lenge kvinnelige næringsdrivende fortsatt nektes den samme tilgangen til kapital som de mannlige, går samfunnet glipp av utvikling og verdiskaping. Heldigvis finnes lyspunkter og tiltak som virker i riktig retning. Gjennom full likestilling av kvinnelige og mannlige entreprenører kan verdens BNP kan økes mellom 3–6, ifølge en analyse gjort av Boston Consulting Group (BCG). Read More

Nyheter

En dør inn til virkemiddelapparatet

I samarbeid med Eksfin og Forskningsrådet leder Innovasjon Norge prosjektet om å lage en felles dør inn til hjelp fra det offentlige. En digital inngang er første steg for å forenkle og tilgjengeliggjøre virkemiddelapparatet for næringslivet. Read More