Søknad for kjøpere

Før du begynner

Dette søknadsskjemaet er for deg som ønsker å søke om lån eller garantier som kjøper. Finansiering kan stilles for eksport av norske varer eller tjenester, eller hvis en eksporttransaksjon på annet vis fremmer norsk verdiskaping.

  • Søk om lån eller garantier som kjøper
  • Økt lånekapasitet
  • Les mer om krav som stilles
Søknad for kjøpere

Opplysninger om kjøper

Fylles ut om du sender inn søknaden som agent, tilrettelegger/broker, bank, syndikat eller lignende

Opplysninger om agent

Beskriv kort hva du ønsker å finansiere, og litt om hvordan prosjektet er tiltenkt eksport. Beskriv også andre vesentlige momenter som banker, kunder osv. Vedlegg og dokumentasjon vil kunne sendes inn når vi tar kontakt.
Fyll ut informasjon om eksportør.

Opplysninger om eksportør

Vi kontakter kun din kontraktspart om du har gitt ditt samtykke til dette.

For teknisk support kontakt: +47 400 80 400