Søknad for kjøpere

Før du begynner

Dette søknadsskjemaet er for deg som ønsker å søke om lån og/eller garantier som kjøper av en kapitalvare eller tjeneste. Søknadsskjemaet brukes også for søknad om skipsfinansiering.

  • Søk om lån eller garantier som kjøper
  • Les mer om våre produkter
  • Gjelder også innenlands skipsfinansiering
Søknad for kjøpere

Opplysninger om kjøper

Fylles ut om du sender inn søknaden som agent, tilrettelegger/broker, bank, syndikat eller lignende.

Opplysninger om agent

Beskriv kort kontrakten/prosjektet du søker om finansiering til, og forventet leveringstidspunkt/ferdigstillelse. For skip oppgi type fartøy og bruttotonnasje. Vedlegg og dokumentasjon vil etterspørres senere i prosessen.
Søknaden gjelder langsiktig finansiering av skip som bygges i Norge og:
Fyll ut informasjon om eksportør.

Opplysninger om eksportør/leverandør

Vi kontakter kun din kontraktspart om du har gitt ditt samtykke til dette.

Les mer om hvilke krav og forventninger vi har til eksportører med hensyn til antikorrupsjon

Read more about the requirements and expectations we have for exporters with regard to anti-corruption

For teknisk support, vennligst kontakt: +47 400 80 400