Arrangement: Seminar

ERFA Light - Chapter three

Eksportkreditt og GIEK slår seg sammen 1. juli, hva innebærer dette? Og hvilke trender ser man for seg innen eksport.

Dato og tid

Dato: 10 mars 2021 - 10 mars 2021

Sted: Online

NME Erfa Light chapter 3
Solveig Frøland og Olav Rygg

10 mars arrangerer NME kapittel 3 av webinarserien ERFA Light. Eksportkreditts utlånsdirektør, Olav Rygg, og GIEKs avdelingsdirektør for Shipping, verft og offshoreprosjekter, Solveig Frøland, holder et felles webinar om trender og sammenslåingen Eksfin.

Garantiinstituttet for eksportkreditt (GIEK) og Eksportkreditt Norge AS er viktige samarbeidspartnere for maritim næring – 1. juli slår de seg sammen som Eksportfinansiering Norge (Eksfin). Hva innebærer sammenslåingen for eksportbedriftene våre, hva er nytt, hva fortsetter som før, og hvilke eksport-trender ser man fremover?

Olav Rygg vil prate om hvilke aktuelle eksporttrender vi ser fremover, mens Solveig Frøland tar for seg sammenslåingen av GIEK og Eksportkreditt.

PÅMELDING

Les mer på nettsidene til NME

 

Publisert: