Kredittforsikring

Eksfin kan tilby kortsiktig kredittforsikring i tilfeller der eksportører ikke får slik forsikring fra private forsikringsselskaper. Eksfins tilbud er kun med risikotid opptil to år, og kun ved eksport til såkalte “non-marketable risk”-land.

Om produktet

Kredittforsikring

Eksportkredittforsikring er definert som et forsikringsprodukt for kommersiell og politisk risiko tilknyttet betalingsplikt i en eksporttransaksjon.

Det private tilbudet av kortsiktig kredittforsikring til næringslivet er tilbake på nivået før koronautbruddet. Den midlertidige ordningen for reforsikring av kredittforsikring i GIEK, som ble innført for å styrke tilbudet av kredittforsikring under pandemien, utløp derfor 30. juni 2021.

Kredittforsikring fra Eksfin er et supplement til markedet iht retningslinjer fra ESA.

Kontakt oss ved spørsmål om eller behov for kredittforsikring.