Arrangement: Konferanse

Rederikonferansen 2021

Rederikonferansen skal utfordre og inspirere til en helhetlig og fremtidsrettet effektiv rederidrift.

Dato og tid

Dato: 22 september 2021

Tid: 08:30

Sted: Ålesund

Tilleggsinformasjon: Konferansen er forbeholdt ansatte i rederiene.

22 september arrangeres Rederikonferansen i Ålesund, hvor Eksfins utlånsdirektør, Olav Einar Rygg, og ansvarlig for bærekraft, Fanny Fabricius Bye vil holde innlegg. En viktig del av konferansen er den gode samtalen og det å knytte tettere bånd mellom de forskjellige rederiene og institusjonene.

Olav Einar Rygg vil gi en oppdatering på fusjonen og hvordan Eksfin kan støtte maritim næring i markedsutviklingen framover.

Fanny Fabricius Bye vil holde et innlegg om bærekraftvurderinger av leverandørkjeden generelt, men også sette fokus på verft spesielt.

Les mer om programmet her

Rederikonferansen ønsker å samle rederiene for å innby til samarbeid – under konferansen, men også etter at konferansen er avholdt. Målet er at denne konferansen blir et årlig arrangement, som kan være med å styrke samhandlingen og konkurransekraften i næringen.

Les mer om Rederikonferansen her

Publisert: