Arrangement: Seminar

Innovasjoner for bærekraftig matproduksjon

GCE NODE og Innakva KLYNGE inviterer til Norsk Havbruk seminar; "Innovasjoner for bærekraftig matproduksjon".

Dato og tid

Dato: 01 november 2022 - 02 november 2022

Tid: 11:00 - 15:00

Sted: Flekkefjord

Tilleggsinformasjon: Arrangeres av GCE NODE og Innakva

Havbruksnæringen bidrar betydelig til norsk eksport og norsk laks innehar en høy markedsandel globalt.  Hvordan kan man videreutvikle norsk eksport av innovativ oppdrettsteknologi?

Norsk Havbruk seminar tar for seg tema om bærekraftig vekst, miljøteknologitillatelser og videreutvikling av oppdrettsteknologi for å opprettholde og skape arbeidsplasser, ny høyteknologisk kompetanse og økte verdier i Norge.

Her vil du få muligheten til å møte seksjonsleder for fiskeri og havbruk, Marie Sørli, for å høre mer om hvordan Eksfin kan bidra med finansiering til havbruksnæringen.

Se fult program og påmelding

Publisert:

Les mer om: