Arrangement: Kurs

Kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger

Dato og tid

Dato: 19 oktober 2021

Sted: Ingeniørenes Hus, Oslo

Kontaktpunktet for ansvarlig næringsliv starter ny runde av vårt populære kurs i ansvarlig næringsliv og aktsomhetsvurderinger for norske bedrifter. Kurset består av tre heldagssamlinger med oppstart 19. oktober . Planen er fysiske samlinger. 

 

Dette er en unik mulighet for kompetansebygging i firma. Vær tidlig ute med å sikre deg plass og meld deg på nå! 

 

Hva og for hvem?

Kurset passer for alle typer bedrifter uavhengig av bransje og størrelse. Det må individuelt veiledning tilpasses bedriftens behov. 

 

Deltakerne får: 

  • Kunnskap om internasjonal standarder for ansvarlig næringsliv, som OECDs retningslinjer og FNs veiledende prinsipper (UNGP) 
  • Presentasjon av regjeringens forventninger til norsk næringsliv om å opptre ansvarlig og innføring i den forventede åpenhetsloven 
  • Innføring i metoden aktsomhetsvurderinger og Kontaktpunktets verktøy for denne metoden, ansvarlighetskompasset 
  • Inspirerende og lærerike presentasjoner av hvordan andre bedrifter jobber med aktsomhetsvurderinger og ansvarlighet 
  • Innsikt i rapportering 
  • Kjennskap til faglige rettigheter og hvordan sivilsamfunnsorganisasjoner kan være en ressurs jeg tilbyr med å kartlegge risiko 

 

Vi har fått svært gode tilbakemeldinger fra tidligere deltakere. De har satt spesielt pris på muligheten til å la seg inspirere av, utveksle erfaringer og nettverke med andre bedrifter på tvers av bransje og virkeområde, samt å få oversikt over internasjonale standarder og relevante verktøy. 

Praktisk

Første samling: 19. oktober 2021. Neste samlinger er planlagt i november og januar 2022.  

Ingen deltakeravgift.
Kurset holdes på Ingeniørenes Hus i Oslo.
Hvis fysiske samlinger ikke lar seg gjennomføre av hensyn til smittevern, vil kurset bli utsatt. 

Ta kontakt for mer informasjon og / eller påmelding:  ase.kristin.sand@mfa.no

Mer informasjon om kurset her

Merk: Dette kurset er ikke for offentlige aktører eller konsulentselskaper. 
 

 

 

Publisert:

Les mer om: