Arrangement: Konferanse

Hør Eksfin på Rederikonferansen 2024

Rederikonferansen er en årlig møteplass for norske rederier, samarbeidspartnere og andre aktører. Konferansen skal både utfordre og inspirere til en helhetlig og fremtidsrettet effektiv rederidrift, i følge arrangørene. Eksfins avdelingsdirektør for storkunder, Olav Rygg vil gi en oppdatering av Eksfins tilbud til maritim næring.

Dato og tid

Dato: 05 juni 2024

Sted: Ålesund

Årets program vil ha fokus på rederidrift og skal være praktisk og virkelighetsnært. Verden blir stadig mer kompleks, og rederiene må tilpasse seg morgendagen gjennom å henge med i utviklingen, både organisatorisk, regulatorisk, teknisk og digitalt. Oversikten over programmet får du her.

Oppdatering fra Eksfin: Finansiering for maritim næring

Olav Einar Rygg er avdelingsdirektør for storkunder i Eksfin med ansvar for maritim og verft, fornybar energi og industri og bærekraft. Han vil gi en oppdatering fra Eksfin på finansiering for maritim næring og viktige endringer i regelverket for eksportfinansiering. Rygg har fulgt maritimt næringsliv og Møreklyngen siden 1990-tallet og vært tett på gjennom de ulike sykluser som næringen har vært gjennom. Lån og garantier fra staten er sentrale virkemidler for å sikre norske bedrifter konkurransedyktig finansiering.

Flere representanter fra Eksfin vil tilstede gjennom hele dagen og er tilgjengelige for eventuelle møter, eller en prat. Ta gjerne kontakt dersom du har spesifikke prosjekter du ønsker å diskutere.

Publisert: