Nyheter: Arrangement

Internasjonal uro førte til rekordhøye statlige finansieringer globalt i 2023

Ine Marie Eriksen Søreide, leder av Utenriks- og forsvarskomiteen på Stortinget, var hoveddtaler på Berne Union 24. april
  • Hele 13 prosent av verdenshandelen (tilsvarende 3000 milliarder dollar)  skjer med medvirkning fra medlemmene i Berne Union, en global organisasjon av finansvirksomheter for eksport og import.
  • Den økte internasjonale uroen i 2023 bidro til 50 prosent vekst i global, statlig finansiering tilknyttet internasjonal handel.
  • Også norske Eksfin opplevde rekordhøy finansieringsaktivitet i fjor på 49,3 milliarder kroner knyttet til norsk eksport, over en firedobling fra 8,8 milliarder kroner i 2022.
  • Berne Unions medlemmer er samlet i Oslo denne uken i Oslo for å drøfte deres tilpasning til den nye markedssituasjonen. Eksfin representerer Norge i Berne Union og er vertskap for møtet.

Rekordhøy finansiering fra Eksfin: reflekterer global trend

I 2023 stilte Berne Union-medlemmene mer enn 3000 milliarder dollar i finansiering til bedrifter, investorer og banker. Dette er en rekord og tilsvarer rundt 13 prosent av verdenshandelen med varer og tjenester. 

Samtidig hadde statlige eksportkredittbyråer en rekordhøy økning i ny finansiering på hele 50 prosent fra 2022 til 2023, ifølge Berne Union.

Veksten følger etter flere års stagnasjon under koronapandemien.

Høyere geopolitisk risiko, krig og konflikt er blitt en økende bekymring for kunder av finansvirksomhetene i Berne Union. Høyere renter og kostnader er også en økende belastning for bedriftene, viser en undersøkelse fra organisasjonen.

Eksfin er Norges offisielle eksportkredittbyrå og merket trenden godt. Eksfin utstedte hele 49,3 milliarder kroner i ny risikoeksponering i 2023, en ny rekord og mer enn en firedobling fra året før.

Eksfin finansierer norsk eksport på markedsmessige betingelser sammen med banker, uten tilskudd eller subsidier.

Den geopolitiske uroen kan bremse ned internasjonal handel og norsk eksport. De statlige byråene for eksportfinansiering, inkludert Eksfin, spiller nå en viktigere rolle for å mobilisere privat risikokapital til næringslivet og holde internasjonal handel gående, sier Tone Lunde Bakker, administrerende direktør i Eksfin

Behov for finansiell innovasjon

Samtidig som Berne Unions medlemmer responderer på økt politisk risiko i verdenshandelen, fører det grønne skiftet til økte kapitalbehov i en rekke industrier.

Store finansieringsvolumer fra både offentlige og private kilder må til for å levere en klimaomstilling i tråd med målene i Parisavtalen. Lånekapital og risikokapasitet fra Berne Unions medlemmer er i økende grad etterspurt, i kombinasjon med privat kapital.

På en internasjonal konferanse i Oslo denne uken vil medlemmene drøfte sin respons på disse utfordringene, samt innovative grep som kan bidra til å mobilisere tilstrekkelig kapital og risikokapasitet for internasjonal handel.

I 30 år har vi nytt godt av åpne markeder og økt handel, men de siste årene har vi sett økende proteksjonisme og geopolitiske spenninger som truer disse fordelene. Det er derfor gledelig å se at så mange deltakere fra Berne Union har tatt turen til vårmøtet i Oslo for å diskutere viktige problemstillinger knyttet til finansiering av internasjonal handel, sier næringsminister Cecilie Myrseth.

Våre kunder må håndtere den internasjonale uroen, og benytter seg derfor av Eksfins finansieringskapasitet og garantier. Jeg er glad for at bedrifter innen fornybar energi har benyttet oss mest i 2023 for å vokse og sikre kontrakter, avslutter Bakker.

Les den internasjonale pressemeldingen fra møtet her: BU members reflect on a prodigious year for new business in 2023, despite an increasingly fractious risk environment.

Om Berne Union

Berne Union er den internasjonale sammenslutningen for eksportkreditt- og investeringsforsikringsindustrien. Foreningen ble opprettet i 1934. Årlig bidrar Berne Unions medlemmer med eksportfinansiering verdt USD 2.500 milliarder, tilsvarende rundt 13 prosent av verdenshandelen.

Les mer om: