Nyheter: Fiskeri og havbruk

Offshoreskip bygges om til innovativ skjellhøster med Eksfin-finansiering

Ålesund-rederiet Ava Ocean har overtatt et offshoreskip som skal bygges om til skjellhøster. Eksfin stiller med lån og dekning av kredittrisiko for å bidra til at gründerne kan realisere prosjektet som har stort eksportpotensial. I nesten 30 år har skjellskraping vært forbudt i Norge, men nå har Ava Ocean i Ålesund utviklet en skånsom og effektiv teknologi for bærekraftig presisjonsfangst av haneskjell, en delikatesse som minner om kamskjell. Med ny teknologi håper selskapet på nytt havbasert fiskeri i nord.

Skånsom skjellhøsting

Livet på Havbunnen gir grunnlag for det meste av liv i havet. Påvirker man bunnfaunaen for mye, påvirker man hele økosystemet i havet. Norske Ava Ocean begynte et utviklingsløp for å plukke skjellene med pumpeteknologi i stedet for å bruke tråling, noe som river med seg alt liv på havbunnen og frigjør CO2 og slik utgjør en miljøtrussel. Selskapet har sammen med SINTEF utviklet teknologi som gjør at skjellene kan identifiseres og løftes opp med minimalt negativ påvirkning av omkringliggende omgivelser. Havforskningsinstituttet har vurdert at bestanden av haneskjell på nytt kan høstes, gitt at det gjøres på en bærekraftig måte.

Første fartøy på ny metode er et pionerarbeid som ikke hadde være mulig å finansiere uten Eksfin-ordninger som i samspill med lokal bank gir helt nødvendig risikoavlastning og finansiering ved siden av betydelig privat kapital som investeres i dette prosjektet.

Øystein Tvedt, daglig leder, Ava Ocean
Øystein Tvedt TAU Tech
Øystein Tvedt, Daglig leder Ava Ocean Foto: Ava Ocean

Som prosjekt er vi helt avhengig av finansiell løftekapasitet om vi skal vi klare å realisere potensialet innen skjellhøsting. Her ligger spennende muligheter for nytt havbasert fiskeri i nord og ny eksport av en av de største uutnyttede norske fiskeriressursene, fortsetter Tvedt.


Jeg er glad for at Eksfin kan bidra til å åpne opp for norsk eksport på et nytt område, og vil berømme bedriften for å ha utviklet mer miljøvennlig teknologi som gjør det mulig å høste skjell på en skånsom måte.

Tone Lunde Bakker, administrerende direktør, Eksfin
Tone Lunde Bakker CEO Eksfin
Tone Lunde Bakker, adm. dir. Eksfin

Arctic Pearl blir første fartøy i verden som anvender ny fangstmetode for skjell

Eksfin bidrar med lån og dekning av kredittrisiko for å realisere nødvendig ombygging av skipet som skal høste haneskjell for Ava Ocean med den nye fangstmetoden. Det tidligere offshore-skipet Ocean Duke som har vært anvendt i oljeindustrien skal bygges om til et fiskefartøy for skjellhøsting og bytter navn til Arctic Pearl. Ombyggingen skal gjøres av Fiskerstrand verft.

Skipet ble ferdigstilt og døpt høsten 2022 og satt kurs mot Barentshavet for å å gjenåpne fiskeri etter 30 år.

Les også: Bygger om MS Sjoborg

Teknologioverføring fra offshorenæringen

Grunderne tenkte at med de avanserte operasjonene man gjør på havbunnen i Norge i dag, spesielt innenfor offshorenæringen, burde det være mulig å utvikle en metode for å hente opp skjell mer skånsomt. Høstningsenheten blir det helt spesielle med fartøyet. Teknologien som er utviklet for en mer målrettet og avgrenset fangst er basert på kamera og lys for å identifisere skjellene, og sugekraft for å hente skjellene opp. Utstyret er godkjent av Fiskeridirektoratet. Planen er å komme i gang med forsøksfangst høsten 2022.

Finansieringen av skjellhøsteren Arctic Pearl

Lånebeløpet som dekker ombyggingen av skipet er på 161 millioner kroner. Eksfin står for 70% av lånebeløpet med et kredittansvar på 114 millioner kroner mens Sparebanken Vest garanterer for de resterende 30%.

– Det neste 10-året må næringslivet langs kysten lykkes med tre viktige løft: Omstille verdensledende teknologi fra offshorenæringen til nye bærekraftige forretningsmodeller i havrommet, øke eksporten og skalere flere vekstbedrifter i samarbeid mellom gründere, etablert industri og forskning, sier Ragnhild Janbu Fresvik, konserndirektør i Sparebanken Vest, og fortsetter: – Ava Ocean representerer et strålende eksempel på nettopp dette. Som en del av nysatsningen vår på Sunnmøre og sammen med et sterkt gründer- og eierteam er vi glade for å bidra til å realisere et nytt bærekraftig fiskeri med stort internasjonalt potensial, sier Fresvik.

Les mer om: