Aggregate EU

Eksfin kan tilby risikoavlastning for kjøpere og selgere av norsk gass i forbindelse med plattformen “AggregateEU”.

Om produktet

EU Energy Platform

Innenfor eksisterende mandat for eksportfinansiering, kan Eksfin tilby risikoavlastning for kjøpere og selgere av norsk gass i forbindelse med transaksjoner initiert gjennom plattformen «AggregateEU». Dette er en digital plattform som kobler kjøpere og selgere av gass innen EU.

Risikoavlastning fra Eksfin

Tilbudet fra Eksfin vil bestå i risikoavlastning for banker knyttet til remburser, eventuelt kortsiktig kredittforsikring av salg til kjøpere av gass i definerte markeder.
 
Les mer på om plattformen «AggregateEU» på EU sine hjemmesider. Her får du en generell beskrivelse av plattformen og Eksfin sine muligheter til å bistå med risikoavlastning.