OECD A Prosjekt

1,044 MW Hai Long offshore vindpark i Taiwan

Prosjektet er lokalisert i Taiwan-stredet ca. 50 til 70 km fra land. Vindparken består av 73 turbiner. Sponsorene er Northland Power Inc, Mitsui og Enterprize.

Vindparken er kategorisert som et A-prosjekt ifølge OECDs Common Approaches.

Eksfin gjennomfører aktsomhetsvurderinger av miljø og sosiale forhold vurdert opp mot relevante lover, IFC sine standarder for miljø og sosiale forhold og OECD Common Approaches.

Konsekvensutredning og ikke-teknisk sammendrag av konsekvensutredning er tilgjengelig på prosjektets nettside:

Hai Long Offshore Wind-Hai Long

Les mer om: