Nyheter: Bank og finans

Lånegarantiordningen til bedrifter gjeninnføres

Regjeringen har besluttet å gjeninnføre garantiordningen for banklån til bedrifter frem til 30. juni 2022. Tiltaket er godkjent av EFTAs overvåkningsorgan ESA.

Lånegarantiordningen til bedrifter gjeninnføres – administreres av Eksfin

– Selv om det norske kredittmarkedet fungerer godt, står enkelte næringer overfor særlige utfordringer den nærmeste tiden, sier finansminister Trygve Slagsvold Vedum. 

Se regjeringens pressemelding 14. desember 2022

Garantiordningen for banklån til bedrifter ble etablert i mars 2020 og var åpen for nye lån til og med 31. oktober 2021. Ordningen innebærer at staten garanterer for 90 prosent av beløpet i nye banklån til bedrifter som står overfor en akutt likviditetsmangel som følge av utbruddet av koronaviruset. Den maksimale løpetiden for garanterte lån under ordningen er seks år, inkludert eventuelle forlengelser. Les mer om ordningen her.

Eksfin har håndtert ordningen på statens vegne siden den ble etablert i 2020. Garantirammen for ordningen er fordelt på de enkelte bankene, som vurderer om lånesøkere oppfyller vilkårene og kan få lån. Den samlede garantirammen er på 50 mrd. kroner, hvorav vel 11 mrd. kroner er i bruk i dag, se innsynsportal. Når ordningen nå åpnes for nye lån, legges det opp til samme dialog og rapportering fra bankene som tidligere.

Gjeninnføringen av ordningen ble godkjent 16. desember 2021

av EFTAs overvåkningsorgan (ESA).

Se godkjenning fra ESA.