Nyheter: Energi

Næringsministeren lanserer regjeringens batteristrategi

Vestre batteriproduksjon
Lansering av batteristrategien hos Freyr i Mo industripark. Foto: NFD

Onsdag 29. juni la næringsminister Jan Christian Vestre frem Norges første batteristrategi hos Freyr Battery i Mo i Rana. I den forbindelse holdt administrerende direktør i Eksfin, Tone Lunde Bakker, et innlegg.

Opptak fra pressemøtet finner du nederst på siden.

Les også: Eksfin skal hjelpe batteriindustrien med investeringer og eksport

Innlegget i sin helhet

Statsråd, kjære alle sammen,

Norge kjennetegnes av en åpen økonomi, og nære relasjoner til våre handelspartnere i Norden, i Europa og internasjonalt.

Norsk eksport sysselsetter en fjerdedel av alle arbeidstakere i private bedrifter i Norge, og utgjør en tredjedel av vårt bruttonasjonalprodukt (2020).

Med så høy eksport, er det helt avgjørende for norsk økonomi og velferd at norsk eksportindustri kan nyte godt av offentlige rammebetingelser som er relevante og internasjonalt konkurransedyktige.

Før eksportinntektene kommer, må vi investere. I ny teknologi og industriproduksjon. Og fremtidens industriarbeidsplasser skal selvsagt være bærekraftige—nettopp for å sikre fremtidens sysselsetting er grønne investeringene så viktige.

Når vi skal investere, må vi ha finansiering. Eksfins finansieringsløsninger har en viktig og effektiv rolle for å utvide de private kapitalmarkedene med offentlige midler—til kommersielle betingelser.

La meg understreke at privat kapital skal lede an. I de tilfeller hvor det kommersielle markedet, av ulike årsaker, ikke strekker til, så skal Eksfin bidra til mobilisering av kapital for realisering av lønnsomme grønne prosjekter som havvind, hydrogen og—som vi snakker om her i dag—storskala batteriproduksjon.

Vi ser på mange store investeringer i det grønne skiftet. De neste tre årene ser vi et behov for statlig finansiering på opptil 60 milliarder kroner innen de grønne verdikjedene som regjeringen har pekt på i Grønt industriløft.

Eksfin er i dialog med aktører i hele batteri-verdikjeden, og forventer å bli en viktig bidragsyter og sparringspartner for finansieringsløsninger.

Vi ser et spennende nordisk batteribelte vokse frem. Denne verdikjeden—dette industrielle partnerskapet—må Norge må bli en del av. Her må vi våge å ta sterke posisjoner. Og verdikjeder betyr både store, ledende eksportbedrifter, og en leverandørindustri av små og mellomstore bedrifter.

Freyr batterifabrikk spiller en sentral rolle i oppbyggingen av en slagkraftig, høyteknologisk verdikjede innen batteri i Norge og Norden.

Vi har vært i dialog med Freyr over lang tid, og er imponert over hvordan prosjektet har utviklet seg og hvordan ledelsen tidlig evnet til å posisjonere Freyr i en ny norsk industri.

Eksfin har derfor indikert vår deltagelse i finansieringen av prosjektet i samarbeid med øvrige finansaktører og investorer, på opptil 4 milliarder, som er et betydelig beløp. Vi ønsker Freyr lykke til i den neste, spennende fasen og ser frem til tett samarbeid med den voksende norske batterinæringen.

Lykke til med Giga Arctic – vi ser frem til veien videre!

Strategien kan lastes ned på regjeringen.no

Opptak av pressemøtet

Les mer om: