Nyheter: Fiskeri og havbruk

Biomega satser på foredling av lakseavfall i Danmark

Biomegas anlegg i Hirtshals

Biomega bygger nytt raffineri i Hirtshals med finansiering fra Eksfin

Det norske bioteknologiselskapet Biomega Group AS bygger nå Danmarks mest avanserte bioraffineri for fiskeavskjær. Biomega har utviklet sin egen innovative og patenterte produksjonsmetode og leverer høykvalitets proteiner, peptider og oljer fra lakseavskjær til et voksende marked innen mat og ernæring, kosmetikk og dyrefôr. Anlegget vil koste omtrent 170 millioner kroner og finansieres av Eksfin og DNB. Byggeprosessen er i rute og raffineriet skal stå klart til sommeren. Biomega eier et tilsvarende raffineri på Sotra utenfor Bergen, og vil med det nye anlegget øke produksjonskapasiteten med ca. 20 000 tonn råstoff.

Dette er en stor og viktig investering for Biomega som vil åpne døren for nye produkter og markeder fremover. Finansieringen fra Eksfin har vært viktig for realiseringen av prosjektet da dette gir oss forutsigbare rammevilkår og konkurransedyktige betingelser.

Espen Aarstad, CFO i Biomega Group

Finansiering fra Eksfin og DNB

Investeringskostnadene knyttet til anlegget i Danmark er på rundt 170 millioner kroner hvorav 100 millioner kroner er finansiert med lån fra Eksfin. 30 prosent av lånebeløpet er garantert av DNB, og DNB står som arrangør av transaksjonen.

Eksfins samfunnsoppdrag er å fremme norsk eksport. Her er Eksfins bidrag basert på norske teknologi- og tjenesteleveranser fra Membranteknikk AS, Epcon AS, Vågen AS og flere norske bedrifter.

Marie Sørli, leder seksjon for fiskeri og havbruk i Eksfin

Dette er et godt eksempel på hvordan kombinasjonen av bank- og Eksfin-støtte kan struktureres for å hjelpe bankens kunder i vekst og ekspansjon.

Iselin Solberg, kundeansvarlig i DNB

Plassering i Hirtshals gir god tilgang på restråstoff

Hirtshals er valgt som produksjonssted på grunn av den gode tilgangen på restråstoff fra den lokale lakseindustrien. Råstoffet som anvendes i foredlingen vil være fiskeavskjær fra lokal foredlingsindustri. Kortreist fiskeavskjær er høyverdig råstoff som Biomega videreforedler til høykvalitetsprodukter til dyrefôr og humant konsum. Råstoff i form av innmat fra norske oppdrettsanlegg kan ikke eksporteres, men er en sentral råstoffkilde for selskapets raffineri på Sotra.

Lokale myndigheter, Hjørring Kommune og Hirtshals havn har vært svært støttende til utbyggingen av anlegget.

Bærekraft står sentralt

Biomega er en aktør innenfor sirkulære økonomi ved at selskapet videreforedler avfall fra oppdretts- og fiskeforedlingsindustrien og gjør dette om til næringsrik føde til dyr og mennesker. Slik reduseres det samlede avfallet fra industrien og næringsstoffene fra hele fisken blir utnyttet til nytte for både miljøet, dyr og mennesker.

Biomega har tidligere fraktet råvarer fra Hirtshals til fabrikken i Norge, men ved å etablere en fabrikk for videreforedling av lakseavskjær i geografisk nærhet til leverandørene vil transporten av råvarer bli kraftig redusert. Dette gir både reduksjon i utslipp fra tungtrafikk så vel som ferskere råvarer til produksjonen.

Danmark som land beveger seg mot å være 100 prosent selvforsynt med gassforsyning, og for tiden er 30 prosent av gassen som forbrukes i regionen hentet fra biogass. I tråd med dette målet hentes gassen til fabrikken i Hirtshals fra et dansk distribusjonsnettverk. Selskapet ser frem til å samarbeide med Greenport North om produksjon og bruk av grønn energi, inkludert sirkulær bruk av overskuddsenergi ved Hirtshals Havn og omegn.