Nyheter: Fiskeri og havbruk

Møt Eksfin på Aqua Nor 24.- 27. august 2021

Salmon fish farm in fjord. Norway, Bergen.

Eksportfinansiering Norge – Eksfin ble etablert 1. juli 2021, og tilbudene fra tidligere Eksportkreditt og GIEK er nå samlet under samme tak. På Aqua Nor kan du bli bedre kjent med nye Eksfin – besøk oss på vår stand D 304 eller delta på vårt frokostseminar 25. august.

Velkommen til frokostseminar på Aqua Nor

Eksportfinansiering Norge og Innovasjon Norge tilbyr finansieringsløsninger og rådgivning til i hele den norske verdikjeden innenfor fiskeri og havbruk. Vårt mål er å stimulere til innovasjon og vekst i bransjen, åpne dører i internasjonale markeder og bidra til økt eksport.

Eksfin og Innovasjon Norge inviterer nå til felles frokostseminar:

Hvordan kan Eksfin og Innovasjon Norge finansiere eksportrettede investeringer og satsninger i havbruksnæringen?

Lær mer om det nye samlede tilbudet fra nye Eksfin og Innovasjon Norge, og hør hvordan selskapet Salmon Evolution har dratt nytte av det offentlige finansieringstilbudet.

Begrenset antall plasser på seminaret, for påmelding gjelder prinsippet om førstemann til mølla. Hold av datoen nå!

Frokostseminar

Program

  • Tid og sted: Fra kl 9 – 10, møterom K-340
  • Kaffe og frokost serveres fra kl 8.30.
Tid
09.00-09.00Velkommen og introduksjon av program
09.10-09.20Innovasjon og eksportvekst i norsk havbruksnæring v/ Vigdis Harsvik, Innovasjon Norge
09.20-09.30Nye Eksfin: Finansiering- og garantiløsninger til støtte for eksport og internasjonalisering v/ Marie Sørlie og Atle Bjørkheim, Eksfin
09.30-09.45Presentasjon v/ Trond Håkon Schaug-Pettersen, Salmon Evolution
09.45-09.55Oppsummering og spørsmål

Velkommen!