Nyheter: Maritim

Første lån med garanti fra Eksfin utbetalt til brønnbåtrederi

Ro Sailor, Rosteins nyeste brønnbåt fra Larsnes Mek.
Ro Sailor, Rosteins nyeste brønnbåt fra Larsnes Mek.

Brønnbåtrederiet Rostein er det første selskapet som får utbetalt lån fra Eksportfinansiering Norge. Brønnbåten er både designet og bygget i Norge.

Første lån fra Eksfin utbetalt til brønnbåtrederi

-Dette var jo stas!
Glen Bradley, viseadministrerende direktør og styreleder i brønnbåtrederiet Rostein, synes det er gøy at nettopp hans selskap blir det første som får utbetalt lån fra den nyetablerte etaten Eksportfinansiering Norge (Eksfin).

Låneutbetalingen skjer i forbindelse med overleveringen av brønnbåten Ro Sailor fra verftet Larsnes Mek Verksted AS til Rostein.

Eksfin fra 1. juli

Eksfin er resultatet av fusjonen mellom de to statlige finansieringsinstitusjonene Eksportkreditt Norge og GIEK. Fra 1. juli skal Eksfin bistå norske bedrifter, utenlandske kjøpere og deres banker med statlige lån og garantier. Alle dagens ordninger og engasjementer som tidligere var fordelt på GIEK og Eksportkreditt, videreføres i Eksfin.

– Dette er den niende brønnbåten som vi har fått bygget ved Larsnes Mek Verksted. De tre siste båtene er finansiert hos Eksportkreditt og med garanti fra GIEK – nå Eksfin, i samarbeid med DNB og Sparebanken Møre. For oss er den statlige finansieringsordningen gjennom Eksfin utrolig viktig i den ekspansjonsfasen vi er i. Ordningen skaper store ringvirkninger i den norske maritime klyngen, sier Glen Bradley.

17 brønnbåter

Rostein er et familieeid brønnbåtrederi med hovedkontor på Harøy i Møre og Romsdal. Rederiet har nå en flåte på 17 båter, og har de siste ti årene fått bygget båter for over tre milliarder kroner. Rostein er også hovedeier i verftet Larsnes Mek Verksted.

Den nye brønnbåten er utformet med tanke på best mulig fiskevelferd og med et energieffektivt skrogdesign, sier Bradley.

Brønnbåter frakter levende fisk til og fra oppdrettsmerder. Ro Sailor er spesielt utrustet for optimal føring av laksesmolt, både laks og ørret. Fisken pumpes opp fra merdene gjennom tykke rør og over i båtens lasterom som er fylt med saltvann og kan frakte fisken over lengre avstander. Båten er arrangert for både åpen og lukket transport. Ro Sailor har et lasteromsvolum på 2800 kubikkmeter, noe som gi en kapasitet på over 400 tonn med levende laks.

Kåret til årets skip

Nybygget Ro Sailor er bygget på samme tekniske plattform «Ro Vision», som i 2020 var levert som verdens første hybride brønnbåt og ble kåret til “Ship of the Year 2020”. Ro Sailor skal operere i Norge i likhet med Rosteins øvrige båter.

-Dette er avanserte båter designet av selskapet Skipskompetanse i Måløy. Teknologi og fremtidsrettede løsninger står høyt på agendaen hos Rostein, og rederiet er opptatt av både å fylle sine nybygg med mye norsk innhold og å bygge i Norge, sier Jarle Gunnarstein, administrerende direktør ved Larsnes Mek. Verksted.

Det er viktig for verftsindustrien at vi har redere som vil bygge båter i Norge. Alle verftene kjøper skrog fra utlandet, men ved å utruste båtene i Norge så blir det tross alt mellom 65 og 75 prosent av verdien som går til norske firma med medarbeidere som betaler skatt til Norge, sier Gunnarstein.

Vi er stolte og glade for at Eksfin nå er i drift.

Olav Einar Rygg, Utlånsdirektør i Eksportfinansiering Norge.

Vi er stolte og glade for at Eksfin nå er i full drift og at vår første utbetaling går til et prosjekt som støtter opp om aktivitet og verdiskaping ved norsk verft og norsk leverandørindustri, sier Olav Einar Rygg, Utlånsdirektør i Eksportfinansiering Norge.

Fakta om saken

  • Rostein AS er et familieeid rederi med hovedkontor på Harøy i Sandøy kommune, og er en del av brønnbåtclusteret i Møre og Romsdal.
  • Selskapet har, inkludert de tre båtene Ro Sailor, Ro Vision og Ro Venture, som alle er finansiert hos Eksfin, 17 moderne brønnbåter i sin flåte. Hovedmarkedet er oppdrettsnæringen i Norge.
  • Lån fra Eksfin på NOK 175 mill. kroner, hvor Eksfin selv bærer risikoen for 70% av lånebeløpet, mens DNB (som arrangør av finansieringen) og Sparebanken Møre samlet garanterer for 30%.
  • Design er ved Skipskompetanse as, det er mange norske utstyrsleverandører involvert og fartøyet leveres fra Larsnes Mekaniske Verksted.