Nyheter

Finansiering til helseindustrien

Hvis din bedrift skal konkurrere internasjonalt på samme vilkår som dine utenlandske konkurrenter, bør også finansieringen din være like god. Eksfin er en del av det offentlige virkemiddelapparatet og hjelper bedrifter i Norge med finansiering av investeringer og arbeidskapital knyttet til eksport, sammen med bank. Vi har allerede kunder innenfor bl.a. legemidler, kosttilskudd, og utstyr for bevegelseshemmede, men har også gode løsninger for bedrifter innen digital helse (e-helse) omsorg og mestring eller andre deler av helseindustrien.

Hvilke helsebedrifter kan bruke Eksfin?

Eksfin kan sammen med bank finansiere eksportbedrifter i Norge, deres innenlandske leverandører eller utenlandske kjøpere.

Typiske finansieringsbehov hos bedriftene er:

  • investering i eller oppgradering av produksjon i Norge
  • skalering for større ordre i utlandet
  • finansiering av arbeidskapital, inkludert løpende innkjøp fra utlandet som inngår i bedriftens eksport
  • behov for å stille garantier til internasjonale kjøpere i forbindelse med konkrete kontrakter

Hvorfor bør din bedrift vurdere finansiering fra Eksfin?

Norske statsgarantier har kredittrating AAA og derfor svært attraktive for banker både hjemme og ute. Med statsgaranti i ryggen kan banken lettere låne ut til bedriftskunden når prosjektet er enten uvanlig stort eller innebærer betydelig risiko.

Merk at landene vi konkurrerer mot har tilsvarende offentlige finansieringsordninger for sine egne bedrifter. Hvis din bedrift skal konkurrere internasjonalt på samme vilkår som dine utenlandske konkurrenter, bør også finansieringen din være like god.

Hva kreves for å få finansiering hos Eksfin?

  • Selskapet eller prosjektet må bidra til eksport
  • Risikoen må ansees som akseptabel inkl. leveringsdyktighet og gjeldsbetjeningsevne
  • En kommersiell bank må delta og dele risiko
  • Akseptabel gjennomgang på bærekraft og antihvitvasking. Det teller positivt hos oss om bedriften gir et bærekraftig bidrag, enten ved utslippskutt i egen produksjon eller til utslippskutt hos kundene. Et eksempel er en digital løsning for oppfølging hjemme slik at pasienter slipper transport til sykehus.

Hvordan komme i gang?

Ta tidlig kontakt med banken og Eksfin hvis du bidrar til eksport og har finansieringsbehov. Vi snakker gjerne med din bank. Husk at ikke alle bankrådgivere kjenner vårt tilbud.

Andre behov?

Er bedriften i forsknings- og innovasjonsstadiet, eller trenger støtte til etablering av en gründerbedrift? Kontakt Forskningsrådet eller Innovasjon Norge. Eksfin deltar heller ikke med egenkapital, men det gjør derimot Investinor og Nysnø.

Les mer om: