Prosjekter: Energi

Har garantert for over 10 mrd. til havvindprosjekter

Når Eksportfinansiering Norge (Eksfin) stiller lånegaranti for 1,5 milliarder kroner på basis av Aibels leveranse av en tredje transformatorplattform til Doggerbankfeltet, klatrer de samlede lån og garantier til havvind for første gang over 10 milliarder kroner. – Fornybarprosjekter er høyt prioritert hos oss, sier adm. direktør Tone Lunde Bakker i Eksfin.

DoggerBank
10 MRD. TIL HAVVIND: Eksfin har gitt garantier verdt over 5 milliarder kroner for norske havvindleveranser til megaprosjektet Dogger Bank, og 10 milliarder kroner i garantier til havvind totalt. Foto: Aibel

Om Aibel

Aibel bygger og vedlikeholder kritisk infrastruktur til energiindustrien og har i de siste årene opparbeidet en solid posisjon i det Europeiske havvindsegmentet. Aibel hadde på slutten av 3. kvartal en ordrereserve på ca. 12 mrd. kroner, hvorav 43 prosent var knyttet til fire ulike leveranser innen havvind i Europa. Eksfin har bidratt med garantiordninger til alle fire prosjektene, sist til «Dogger Bank C» leveransen til Storbritannia.

I starten av desember kom finansieringen på plass for tredje del i det gigantiske havvindprosjektet Doggerbank i havrommet mellom Storbritannia, Nederland og Danmark. Samlet strømkapasitet fra de tre havvindparkene der Eksfin deltar i finansieringen skal bli på rundt 3,6 GW – tilsvarende fem prosent av Storbritannias energibehov.

Nok en gang har norske leverandører vunnet frem. Utbygger Equinor / SSE kjøper transformatorplattformen (HVDC – High Voltage Direct Current-plattform) fra norske Aibel.

Det skjer ikke uten solide støttespillere. Eksportfinansiering Norge (Eksfin) stiller med en lånegaranti på 130 millioner britiske pund (tilsvarende 1,5 milliarder kroner) når Aibel velges som leverandør. Til sammen har Eksfin nå gitt lån og garantier verdt over 5 milliarder kroner for norske havvindleveranser til megaprosjektet Dogger Bank.

Setter fart på det grønne skiftet

– Jeg er glad for å se at norske leverandører som Aibel lykkes med overgangen til fornybar energi og at staten gjennom Eksfin kan bidra til å sette fart på det grønne skiftet, sier næringsminister Jan Christian Vestre.

Næringsminister Vestre. Foto: Regjeringen

Adm. direktør Tone Lunde Bakker i Eksfin mener det er en milepæl å runde 10 milliarder kroner i garantier til havvind, men har enda større ambisjoner.

– Først av alt vil jeg gjerne gratulere Aibel med denne viktige kontrakten! Det som gjør Eksfins garantier verdifulle for norske eksportører, er at vi utvider bankenes utlånskapasitet overfor kjøperne hvis de velger norsk. Dermed gjør vi norske leveranser mer konkurransedyktige internasjonalt, sier Lunde Bakker.

Fremover er det topp prioritert for oss i Eksfin å hjelpe flere norske leverandører inn i internasjonale fornybarprosjekter.

Tone Lunde Bakker, administrerende direktør, Eksfin
Bakker, Tone Lunde
Fortsetter å vokse I havvind: Eksfin har stilt garantier og gitt lån for over 10 mrd. til havvindprosjekter.

Eksfin har kapasitet

Utbygging av havvindparker over hele verden er nå et viktig marked for norske leverandører. Beløpene er store, oppdragene komplekse og kontraktene forhandles i sterk konkurranse med aktører fra mange land.

I samarbeid med statlige Eksfin har det lykkes å lande milliardkontrakter til norske selskaper de siste to årene.

Ofte er situasjonen slik at de kommersielle bankene kan strekke seg lenger med garantier fra Eksfin, og de AAA-ratede statsgarantiene fra Eksfin kan bidra til at prosjekteiere som SSE/Equinor velger leveranser fra Norge.

– Equinor setter stor pris på samarbeidet med Eksfin og den omfattende støtten til Dogger Bank. Eksfins bidrag er svært viktig for finansieringen av Dogger Bank og bruken av norske leverandører til dette og fremtidige prosjekter, sier Mads Holm, Senior Vice President Head of Treasury & Tax, Equinor ASA.

Eksfin-garantier sikrer konkurransekraft

– Eksfins garantier bidrar til å løse vår kundes finansieringsbehov som igjen er viktig for å sikre vår konkurransekraft i dette viktige og raskt voksende markedet, slår konsernsjef Mads Andersen i Aibel fast.

Mads Andersen Foto: Aibel

Store investeringer som skal gjøres innen havvind

Kapitalbehovet ved bygging av havvindprosjekter er stort, både når det gjelder egenkapital og fremmedkapital. Dette gir samlet sett et stort finansieringsbehov som bankene ikke vil eller kan dekke alene. Da kan Eksfin komme inn og bidra med garantier fra øverste hylle.

– Noen ganger er vi tungen på vektskålen, andre ganger er vi én av mange spillere som gjør norske leverandører gode, sier adm.dir. Tone Lunde Bakker i Eksfin. Eksfin har i løpet av få år gitt garantier for over 10 milliarder kroner både til mer miljøvennlig skipsfart og nå også til havvind.

Velger Norsk: Aibel leverer tredje transformatorplattform til Doggerbank som vil bli verdens største havvindpark. (Foto: Aibel)