Prosjekter: Maritim

Horten-selskap skal digitalisere og trygge Benins kystlinje

Det norske teknologiselskapet Vissim har undertegnet en kontrakt om å levere et havovervåkningssystem som skal sørge for miljøovervåkning og tryggere ferdsel langs kysten og havområdene utenfor Benin, med økt internasjonal handel som bieffekt. Salget finansieres av Eksportfinansiering Norge (Eksfin).

Sensortårn_Tuam Island_Papua Ny Guinea
Sensortårn Tuam Island, Papua Ny Guinea. Foto: Vissim

Fakta

Eksportør: Vissim AS

Kunde: Staten Benin

Formål: Havovervåkningssystem som skal sørge for miljøovervåkning og tryggere ferdsel langs kysten og havområdene utenfor Benin.

Vårt bidrag: Beninske myndigheter finansierer kjøpet ved å ta opp et eksportlån på 85 prosent av kontraktbeløpet fra Eksfin. Lånet har ti års løpetid.

Eksfin har også stilt garantier til DNB for forskudds- og fullførelsesgarantier Vissim AS stiller for sin gjennomføringsevne til sin kunde i Benin.

På en seremoni i Cotonou, Benin, ble kontrakten undertegnet av forsvarsminister Fortunet Alain Nouatin på vegne av Benins regjering, og Per Henæs, administrerende direktør i Vissim AS. Finansminister Romuald Wadagni har signert både kjøpskontrakten med Vissim og finansieringsavtalen med Eksfin.

Adm. dir. Per Henæs i Vissim og forsvarsminister Fortunet Alain Nouatin. Foto: Vissim

For oss betyr dette systemet at det blir enklere å drive trygg handel med Benin, med den positive sosiale utviklingen det medfører. I tillegg skaper vi grobunn for nye investeringer som er betinget av trygge havområder, som for eksempel turisme og energiinfrastruktur. Vi setter også stor pris på at Eksfin tilbyr oss konkurransedyktig finansiering for å kjøpe inn teknologien fra Vissim.

Romuald Wadagni, finansminister i Benin

Vissim er en utvikler av programvare og nøkkelferdige sensorer og infrastruktur for avanserte marine optimaliseringssystemer verden over. Selskapets hovedkontor ligger i Horten.

– Det vi i praksis skal gjøre er å digitalisere havområdene utenfor Benin, samt landets travleste havn. Dermed gjør vi myndighetene i stand til å beskytte nærmiljøet bedre, bekjempe ulovlig fiske, gjøre det tryggere å seile her, optimalisere logistikkeffektivitet i havner, og derigjennom bidra til lavere utslipp av klimagasser fra skipstrafikken, sier Per Henæs, administrerende direktør i Vissim.

Benin grenser til Togo i vest, Nigeria i øst og Niger og Burkina Faso i nord. Den korte kystlinjen i sør fører til Guineabukta. Havnen i Cotonou er livsnerven til økonomien i landet.

Utviklet på norsk sokkel

Teknologien som skal anvendes i Benin er en videreutviklet versjon av systemet som i flere år har overvåket og planlagt skipstrafikk og logistikk tilknyttet offshorenæringen på norsk sokkel.

Vissim har levert tilsvarende systemer til blant annet Thailand og Egypt, samt til en rekke offshore havvindparker over hele verden.

Kjernen i Vissims teknologi er en spesialutvikling programvareplattform som ved hjelp av input fra flere millioner datapunkter skaper situasjonsforståelse for det geografiske området og øker bevisstheten knyttet til maritim trygghet, sikkerhet og effektivitet.

Systemet gir sanntidsoversikt over marin trafikk og faktorer som påvirker den, som vær, vind, bølgehøyde, tidevannsforhold og mer. Systemet innlemmer også data fra CCTV-kameraer, det internasjonale skipsidentifikasjonssystemet AIS (automatic identification system), værstasjoner, VHF radiotrafikk og droner. Systemet, med alle sensorer, fungerer i alle værforhold og døgnet rundt.

– Programvaren vår tar all denne dataen og konverterer den via maskinlæring til en lettforståelig oversikt for brukerne via storskjermer. Både miljødepartementet, fiskeridepartementet, tollvesenet, kystvakten, havnemyndigheter og politi vil kunne dra nytte av løsningen, sier Per Henæs.

Henæs viser til at miljøverndepartementet kan benytte systemet til å overvåke og forhindre uønskede oljeutslipp og ulovlig kloakkutslipp fra skip, mens fiskerimyndighetene kan avdekke og forhindre ulovlig fiske. Tollvesenet kan sjekke at båter som ankommer Benin er tollklarert og derigjennom forhindre smugling. Havnemyndighetene kan sørge for sikker ut- og innseiling og mer effektiv havnelogistikk. Politiet kan anvende systemet for å forhindre piratangrep, som er en utfordring for båter som ligger til anker i Guineabukta.

Les også: Jotuns miljøvennlige undervannsrobot

Finansiert av Eksfin

Kontrakten er verdt rundt 12,5 millioner euro for Vissim, omtrent 125 millioner norske kroner. I tillegg forplikter Vissim seg til å levere minst fem års brukersupport mot et fast årlig honorar, som kommer i tillegg til kontraktbeløpet.

Beninske myndigheter finansierer kjøpet ved å ta opp et eksportlån på 85 prosent av kontraktbeløpet fra Eksfin (Eksportfinansiering Norge). Lånet har ti års løpetid.

– At vi gjennom Eksfin også kan tilby en god finansieringsløsning til kunden vår er et strålende eksempel på hvordan næringsliv og virkemiddelapparatet kan spille hverandre gode for å sikre norske eksportkontrakter, sier Per Henæs i Vissim.

Eksfin kan stille statlige lån og garantier som fremmer konkrete salgskontrakter til utlandet, eksportfremmende investeringer i Norge, eller andre typer transaksjoner som bidrar til norsk verdiskaping og sysselsetting.

Eksfin er glad for å kunne bidra til at Benin får på plass et høyteknologisk digitalt havovervåkningssystem fra den norske teknologibedriften Vissim.

Tone Lunde Bakker, administrerende direktør, Eksfin

Miljøovervåkning og tryggere ferdsel langs kysten er positivt og kan gi landet bedre handelsmuligheter. Eksfin gratulerer Vissim med en kontrakt som gir spennende nye muligheter.

Kontrollrom i Cotonou

Som del av kontrakten skal Vissim levere infrastruktur som servere og storskjermer til et 500 kvadratmeter stort kontrollrom i Cotonou, som er Benins største havneby og landets økonomiske hovedstad.

I tillegg skal Vissim installere fire sensortårn langs kysten av Benin. Sensortårnene vil inneholde kameraer, radarer og teknologi som blant annet muliggjør deteksjon av oljeutslipp. Utstyret skal dekke hele kystlinjen og opptil 25 nautiske mil offshore. Vissim skal også levere droner som er utstyrt med avanserte kameraer.

I henhold til kontrakten skal alt utstyret være installert og operativt innen 15 måneder etter kontraktsignering, altså innen april 2023.

– Kontrakten med beninske myndigheter har kommet på plass i løpet av tre år. Det er svært raskt sammenliknet med andre land. Jeg ønsker å berømme myndighetene for både handlekraft og god fremdrift i den krevende koronatiden, sier Per Henæs.

For å tilby best mulig operasjonell støtte til beninske myndigheter, vil Vissim etablere et lokalt selskap i Benin. Selskapet vil sysselsette 4-5 IT-medarbeidere med spisskompetanse på Vissims teknologi og systemer.

Mulig ekspansjon

I kontrakten mellom Vissim og beninske myndigheter ligger det også opsjoner til å utvide samarbeidet og havovervåkningssystemet ytterligere. Blant annet er det en opsjon på å koble transpondere på 800 beninske fiskefartøy som ledd i arbeidet med å avdekke tyvfiske fra utenlandske fiskefartøy opptil 25 nautiske mil til havs.